Lid worden

Voor onze nieuwe collega's die lid wensen te worden:

Onze beroepsvereniging verenigt alle financiële directeurs en bijzonder rekenplichtigen ( politie+brandweer) van Vlaanderen.

Ons lidgeld omvat vanaf 2015 automatisch een verzekering beroepsaansprakelijkheid, uitnodigingen voor provinciale vergaderingen (maandelijks/tweemaandelijks, nieuwsbrieven, netwerking, toegang beveiligde kennis-sharepoint op onze webstie, ...).  Het bedraagt : 85 EUR vlaams aandeel + 25 EUR provinciaal aandeel + 235 EUR verzekering = 1 globaal lidgeld van 345 EUR ( voor Prov Antwerpen : 335 EUR ). Fakturatie gebeurt normalerwijze aan uw bestuur.

Volgende documenten kunt u downloaden:

Meer info ivm onze collectieve polis beroepsaansprakelijkheid bij Ethias vinden jullie hieronder. De dekking en het lidmaatschap gaan pas in na het aanvaarden van uw ondertekend aanvraagformulier.

De visie op ons ambt en tevens leidraad voor de invulling van ons ambt vindt u HIER ( + artikel in LOKAAL HIER )

Met vragen betreffende uw aansluiting bij de Vlaamse Lokale Financieel Directeurs kunt u terecht bij

Marc Vuylsteke
adj-secretaris vzw Vlofin
marc.vuylsteke@hechtel-eksel.be

of op :

info@vlofin.be