Beheer van uw profiel

Voor het beheer van uw lidmaatschapsgegevens, inbrengen wijzigingen, ... kan u op de site met een login en paswoord zelf uw profielgegevens raadplegen of wijzigen.  Het is belangrijk elke wijziging aldaar in te geven teneinde een correcte ledenadministratie te hebben die de basis vormt voor de elektronische verzending van nieuwsbrieven, facturaties ( in pdf ) van lidgelden, opleidingen enz.
Bedoeling is onze ledenadministratie op deze wijze op professionele en efficiënte wijze te laten verlopen en alsook een aantal processen (inschrijving evenementen e.d.) geautomatiseerd te laten verlopen en hierbij is natuurlijk ook uw engagement vereist om uw gegevens up-to-date te houden.

Data privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens (GDPR) zijn belangrijke objectieven voor Vlofin. Voor algemene contactgegevens en persoonsgegevens van onze leden geldt dat wij deze uitsluitend gebruiken voor mailings aangaande onze ledenwerking en voor het informeren van onze leden. Wij geven deze nooit door aan derden. Indien u uw mailinstellingen wenst te wijzigen voor de wekelijkse mailings kan dit door met uw paswoord en login in te loggen en daar uw mailvoorkeur aan te passen.

Beheer hier uw eigen profielgegevens

 

Bij problemen of voor meer info kan u steeds terecht bij info@vlofin.be .