Ledenlijst financieel directeurs of adj financieel directeurs / beheer hier uw profiel

Voor het beheer van uw lidmaatschapsgegevens, inbrengen wijzigingen, ... kan u vanaf 29/1/2013 terecht op onderstaande link.  De toegang is beveiligd met een login en paswoord dat u per mail werd toegestuurd.
U kan er zelf uw gegevens raadplegen, wijzigen of de bestuursgegevens van andere collega's raadplegen.  Het is belangrijk elke wijziging aldaar in te geven teneinde een correcte ledenadministratie te hebben die de basis vormt voor de elektronische verzending van nieuwsbrieven, fakturaties ( in pdf ) van lidgelden, opleidingen enz.
Bedoeling is onze ledenadministratie op deze wijze op professionele en efficiënte wijze te laten verlopen en alsook een aantal processen geautomatiseerd te laten verlopen en hierbij is natuurlijk ook uw engagement vereist op uw gegevens up-to-date te houden. Let wel: uw login om de ledendatabase te consulteren staat los van uw login om het forum en het private luik van de website te consulteren.

Vanaf 25 mei 2018 zal uiteraard ook de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing zijn. Data privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijke objectieven van Vlofin. Voor algemene contactgegevens en persoonsgegevens van onze leden geldt dat wij deze uitsluitend gebruiken voor mailings aangaande onze ledenwerking en voor het informeren van onze leden. Wij geven deze nooit door aan derden. Indien u uw mailinstellingen wenst te wijzigen voor de wekelijkse mailings kan dit op door met uw paswoord en login daarvoor in te loggen op de werkruimtes en daar uw mailvoorkeur aan te passen.

Bij problemen of voor meer info kan u steeds terecht bij info@vlofin.be .toegang :www.vlofin-events.be