Nieuws

31/05/2022 Fiscale notificatie door notarissen nog/opnieuw verplicht?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Voor de verplichte fiscale notificaties door notarissen aan gemeenten en provincies werd de verwijzing naar de ligging van het goed uit de Belgische wetgeving geschrapt.
De Vlaamse regelgeving verwijst hiervoor dan weer enkel naar het WIB, waardoor er al een tijdje geen wettelijke/decretale basis meer bestaat om de gemeenten en provincies hierover aan te schrijven.

Vlofin volgt dit dossier nauwgezet op. Ondertussen kon al worden bevestigd dat de uitbreiding voor het versturen van de fiscale notificaties naar gemeenten waar het goed gelegen is, zal worden opgenomen in een voorontwerp van decreetwijziging. Na de goedkeuring ervan door het kabinet zullen we de tekst dan samen met VVSG verder kunnen aftoetsen binnen de 'Cotax' werkgroep. Daarna kan het de gewone legistieke weg volgen.


Het voorontwerp bevat ook nog andere wijzigingen aan het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Dit dossier is mede dankzij Vlofin en VVSG op weg naar een goede oplossing voor de lokale besturen.

 

28/05/2022 Boekhoudfiche toetreding Prolocus beschikbaar

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

ABB maakte een boekhoudfiche voor de Vlaamse lokale besturen die toetreden tot het pensioenfonds OFP Prolocus. Ontdek boekhoudfiche 1012 OFP Prolocus.

 

28/05/2022 Nieuw: de besluitendatabank

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Lokale besturen kunnen sinds 9 mei 2022 gebruikmaken van de besluitendatabank. Dat is een verzamelplaats voor meldingsplichtige besluiten van de lokale besturen.

Waarom is de besluitendatabank belangrijk voor jouw gemeente?

De informatie uit meldingsplichtige besluiten van alle lokale besturen is vanaf nu beschikbaar voor alle lokale besturen. En dat biedt heel wat voordelen!

Ben je op zoek naar inspiratie voor een nieuw reglement of wil je weten welke andere besturen al ervaring hebben met een bepaalde materie? Doorzoek de meer dan 115.000 lokale reglementen, besluiten of besluitenlijsten in deze toepassing. Je kan filteren op specifieke besluiten of besturen, maar ook inhoudelijk zoeken op basis van trefwoorden. Via de databank word je meteen doorverwezen naar het besluit op de webpagina van het lokaal bestuur.

De databank verzamelt enkel de besluiten die door de lokale besturen gemeld worden, zonder een kwaliteitstoets van ABB. De lokale besturen zijn dus zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun gepubliceerde besluiten. Meer informatie daarover vind je op de website van ABB.
 

Gelinkt publiceren en melden

De besluitendatabank zou niet bestaan zonder de grote inspanningen van de lokale besturen om hun besluiten correct gelinkt te publiceren en melden. Vandaag publiceren 287 besturen gelinkt, daarvan melden er ook 210 automatisch via hun notuleringsoftware. De besluitendatabank is een mooi voorbeeld van hergebruik van onze openbare data.

Maar intussen reikt de ambitie al verder: samen met de besturen wil ABB de besluitendatabank openstellen voor iedereen. Zo kunnen ook burgers en organisaties de lokale besluiten eenvoudig doorzoeken. Die belangrijke stap zetten ze niet alleen:

  • op basis van de feedback van jouw lokaal bestuur optimaliseren ze de functionaliteiten van de besluitendatabank;
  • ze ondersteunen jouw lokaal bestuur in de navolging van de gelinkte publicatie-en meldingsplicht. Zo verhogen ze de datakwaliteit van de besluitendatabank.

Vragen?

Wil je meer weten over dit traject en over 'Gelinkt publiceren en melden'? Schrijf je in voor de webinar op 2 juni om 10u.

Je kan ook de website van ABB raadplegen of contact opnemen met loketlokaalbestuur@vlaanderen.be.

Heeft jouw lokaal bestuur vragen of problemen met het gelinkt publiceren en melden van besluiten? Neem contact op met je softwareleverancier of digitaalABB@vlaanderen.be

 

28/05/2022 Videoreeks aan de slag met de BBC beleidsdocumenten

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Om alle koudwatervrees weg te nemen bij gemeenteraadsleden heeft ABB een videoreeks gepubliceerd om met de BBC-beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening) aan de slag te gaan.

Een meerjarenplan(aanpassing) of een jaarrekening voor raadsleden komt vaak technisch, zwaar en overweldigend over. Om die drempel te verlagen – en omdat het belangrijk is dat gemeenteraadsleden met beleidsrapporten aan de slag gaan – hebben ze een aantal korte videoclips laten maken. In elke clip wordt een specifiek rapport toegelicht en vertelt men hoe gemeenteraadsleden die kunnen inzetten in hun dagelijkse politieke opdracht.

Alle clips staan op YouTube en op de website Lokaal Bestuur van ABB. De raadsleden werden daarover individueel en rechtstreeks aangeschreven. Dat kan mogelijk ook leiden tot meer vragen voor jullie. Nu de jaarrekeningen overal worden goedgekeurd kunnen de filmpjes dus zeker van pas komen!

Naar de videoclips op YouTube
Naar de webpagina over BBC

Voor verdere vragen over BBC kan men ook steeds terecht op bbcgop@vlaanderen.be

 

28/05/2022 Foto's van het congres in Brugge zijn beschikbaar in de Vlofin app

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Stefan TACK • 0 Reactie

Wil je het Vlofin congres nog even herbeleven? Via de app kan je al een selectie van foto's bekijken.

 

11/05/2022 Dankwoord

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie
Herwig Hoskens

Collega’s,

Ik heb 8 mooie jaren beleefd als voorzitter van Vlofin.

De meest intense periode van mijn voorzitterschap was 2016-2017 bij de onderhandelingen van het decreet lokaal bestuur op het kabinet van minister Homans. Deze wekelijkse vergaderingen werden telkens voorbereid door een goede samenwerking tussen ECG, VVOS en Vlofin.

Het resultaat dat we hebben bekomen verdiende misschien niet altijd een schoonheidsprijs, maar globaal genomen mogen we echter zeker tevreden zijn, alhoewel we zeer goed beseffen dat de integratie van het OCMW in de gemeente voor bepaalde collega’s een grote persoonlijke impact heeft gehad.

Ondertussen werd de samenwerking tussen Exello.net (het samengaan van ECG en VVOS) en Vlofin steeds intenser. De voorzitter en ondervoorzitter van Exello.net spreken nu nog altijd vol trots en bewondering over het feit dat zij tijdens ons Vlaams congres van mei 2017 in Genk een spontaan applaus kregen bij hun aankomst.

Daarnaast heeft de BBC zijn intrede gemaakt. Ook hier zien we een positieve evolutie naar een meer werkbaar en flexibel beleidsinstrument. Nu nog de software.

En dan was er maart 2020 waarbij plots de wereld stopte met draaien. De corona-pandemie was een zeer uitdagende periode voor ons allemaal.

Ik ben vooral trots dat Vlofin alle stormen heeft doorstaan en er sterker dan ooit staat om onze leden te ondersteunen. We geven het nieuwe bestuur met onze nieuwe voorzitter een mooi cadeau met onze ledenbevraging waarmee zij aan de slag kunnen.  Ik wens Tom samen met de voltallige nieuwe ploeg dan ook veel succes.

Nu kan ik met een gerust gemoed binnen een paar dagen mijn 55ste verjaardag vieren. Het was een eer om jullie voorzitter te mogen zijn. Bedankt allemaal voor jullie vertrouwen en het ga jullie goed.

Herwig Hoskens

 

29/04/2022 Betaal tijdig je Vlofin lidgeld voor 2022

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Afgelopen week werden de facturen voor het Vlofin lidgeld uitgestuurd (met vervaldag 22/05/2022). Kijk even na of jouw factuur goed werd ontvangen en ondertussen in de uitgavenflow van je bestuur is terecht gekomen.

Op dit ogenblik kan ons facturatiesysteem (nog) geen digitale facturen in PEPPOL formaat aanmaken. Hiervoor is het dus nog even afwachten, onze excuses daarvoor.

De collega's die instaan voor de verwerking van de facturatie danken je alvast voor de vlotte betaling!

 

29/04/2022 Vlofin infosessie “Specifieke OCMW-regelgeving door de bril van de financieel directeur (OCMW-wet en enkele specifieke decreten)”

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Begin juni organiseren we een nieuwe Vlaamse infosessie van Vlofin. Ditmaal omtrent de specifieke regelgeving van toepassing op het OCMW die we als (adjunct) financieel directeur dienen te beheersen.

We stellen een gesmaakte Turbosessie open voor alle leden van Vlofin omdat er heel wat vraag is naar dit onderwerp, ook bij meer ervaren financieel directeurs.

Collega’s Anne Minsart (FD Leuven) en Luc Vermeiren (AFD Sint-Niklaas) verzorgen deze infosessie. Als ervaringsdeskundigen koppelen zij theorie aan praktische uitwerking waardoor onze infosessie een bijzonder leerrijke dag belooft te worden!

 

Wat komt er precies aan bod?

Niet enkel enkele specifieke bepalingen vanuit het decreet lokaal bestuur komen aan bod, maar ook de OCMW-wet, de wetgeving omtrent het leefloon, de veelbesproken wet ‘65 en het KB ’84. Deze regelgeving wordt toegelicht vanuit onze functie.

Naast de verduidelijking van deze belangrijke juridische basis verhelderen we ook de subsidiestromen omtrent het leeflonen. We geven tips hoe je dit kan opvolgen en zoemen ook even in op de terugvordering van het leefloon.

Vertrekkend vanuit de juridische knowhow belichten we eveneens het specifieke debiteurenbeheer bij het OCMW en frissen we gevat de aanbevelingen op vanuit Audit Vlaanderen uit hun laatste thema audits m.b.t. het OCMW (budgetbeheer en systeem I).

 

Waar en wanneer?

De infosessie gaat door op donderdag 9 juni 2022 van 10u tot 16u30 bij ING Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 20, 2000 Antwerpen.

Dit gebouw is goed bereikbaar via het openbaar vervoer en ligt op een kwartiertje wandelen van het station Antwerpen-Centraal. Kom je toch met de wagen, dan ligt betaalparking ‘Oudaen’ vlakbij.

 

Deelnameprijs?

Deze dag opleiding maakt deel uit van het lopende Turbotraject 2022.

Inschrijven voor deze infosessie kan aan dezelfde deelnameprijs van € 90 die geldt voor een volledige dag opleiding binnen de Turboreeks.

 

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan via de kalender van de Vlofin website. Vergeet niet even in te loggen zodat jouw unieke gegevens meteen worden opgeladen bij de inschrijving.

Via onze kalender klik je de “Turbo-opleiding + infosessie” op 9 juni aan. Nadien druk je op “inschrijven voor dit evenement!”

Vervolgens kom je op de webpagina terecht die we voor onze Turbodeelnemers gemaakt hebben. Deze toont voor hen het overzicht van alle Turbosessies 2022. Op deze pagina vink je optie 5 aan “specifieke OCMW-regelgeving door de bril van de financieel directeur (OCMW-wet en enkele specifieke decreten)” waarna je jouw deelname kan bevestigen.

PS: vermits deze sessie kadert in de Turboreeks 2022, ontvang je een deelnamebevestiging waarop ‘Turbo’ vermeld staat.

 

Om praktische redenen vragen we je in te schrijven op uiterlijk woensdag 1 juni 2022.

 

Overtuigd van de meerwaarde die deze infosessie voor eenieder van ons zal betekenen, kijken we alvast uit naar jouw aanwezigheid op 9 juni!

 

Namens de werkgroep Vorming,

Jan Decock

 

29/04/2022 Adviesvraag Vlaamse regering aan Vlofin over regiodecreet en aanpassing DLB

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De Vlaamse regering heeft de viceminister-president tevens minister van binnenlands bestuur, de heer Bart Somers, gemachtigd om Vlofin om advies te vragen over het ontwerp van Regiodecreet en het ontwerp van decreet tot aanpassing van het DLB.

Graag roepen we alle Vlaamse (Adjunct) Financieel directeuren op om beide dossiers te raadplegen en eventuele opmerkingen/suggesties zo snel als mogelijk te delen via info@vlofin.be. Alle reacties worden gebundeld tegen 11 mei aanstaande, zodat we tijdig een consistent en breed gedragen advies kunnen uitbrengen aan de bevoegde minister.

Via deze link kan je de beide dossiers raadplegen:

Dossier Regiovorming

Dossier wijziging Decreet Lokaal Bestuur

 

Alvast van harte dank voor jullie medewerking.

 

 

26/04/2022 De resultaten van onze ledenbevraging zijn bekend

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Dank aan iedereen die aan deze bevraging heeft meegewerkt!

De gedetailleerde resultaten van deze enquête worden in mei overgemaakt aan de nieuw verkozen leden van de raad van bestuur.