Nieuws

10/05/2019 Vacature financieel directeur voor gemeente en OCMW Vosselaar

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

Het gemeentebestuur van Vosselaar werft een voltijds financieel directeur (m/v) aan en legt een werfreserve aan voor 3 jaar.

 

Financieel directeur

Beknopte functiebeschrijving ▪ Je staat in voor de planning, coördinatie en controle van de financiële activiteiten van gemeente, OCMW en AGB. ▪ Je geeft beleidsadvies bij dossiers met financiële impact. ▪ Je zorgt voor rapportering en analyses met het oog op een correct, kostenbewust en efficiënt financieel management. ▪ Je staat o.a. in voor het coördineren van de boekhouding, het thesaurie- en debiteurenbeheer, opmaak en opvolging meerjarenplanning, afsluiten jaarrekening,… ▪ Je hebt de leiding over de financiële dienst, maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan de algemeen directeur. De uitgebreide functiebeschrijving vind je op www.vosselaar.be of kan je opvragen bij de personeelsdienst. Voorwaarden ▪ Je bezit over ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. ▪ Je hebt een recent attest van goed gedrag en zeden en beschikt over alle burgerlijke en politieke rechten. ▪ Je hebt de Belgische nationaliteit. ▪ Je slaagt voor een selectieprocedure (inclusief psychotechnische proeven). Interesse? Bezorg je motivatiebrief met curriculum vitae, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister ten laatste op vrijdag 6 december 2019 aan dienst personeel – Cingel 7 – 2350 Vosselaar of stuur een email naar isabelle.breda@vosselaar.be. De selectieproeven vinden plaats op woensdag 11 december 2019 van 18.30 tot 22.00 uur (schriftelijk gedeelte) en op woensdag 18 december vanaf 18.00 uur (mondeling gedeelte). Op donderdag 19 december 2019 (hele dag) vindt voor de eerst gerangschikte kandidaat een psychotechnische proef plaats in verband met de managements- en leiderschapscapaciteiten en persoonlijkheidstests. Info? Dienst personeel - tel. 014-60 08 47 e-mail isabelle.breda@vosselaar.be  - www.vosselaar.be 

08/11/2019 Functieprofiel Algemeen en Financieel Directeur lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

Vlofin en Exello.net doen beroep op CC Consult om het Functieprofiel Algemeen en Financieel Directeur te vernieuwen. Een werkgroep met provinciale vertegenwoordiging van 2 AD’s en 2 FD’s zullen de elementaire kernresultaten, technische en gedragscompetenties opmaken, rekening houdende met grootte gemeente, organisatiekenmerken en dienstenaanbod. Het resultaat wordt verwacht in het voorjaar 2020.

 

Meer info: chrisdebock@ccconsult.be

11/06/2019 Provinciaal netwerkmoment ABB-Vlofin Antwerpen van 29 april 2019

Geplaatst in Antwerpen door Stefan Tack • 0 Reacties

Op 29 april jl. vond in Antwerpen opnieuw een netwerkmoment plaats met de gouverneur en de diensten van ABB.

Hieronder vind je alle info omtrent deze vergadering terug.

Agenda

Verslag

Statistieken bestuurlijk toezicht provincie Antwerpen

Voorstelling ABB

07/03/2019 Tweejaarlijks congres op 24 en 25 mei 2019 te Gent

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Stefan Tack • 0 Reacties

Congreslogo 2019

Digitaal leven en werken zit in een stroomversnelling.

Tijdens het congres in Gent gaan we op zoek naar een duurzame en haalbare werkwijze om de huidige digitale evolutie te benutten.

Wil je nu al een impressie over hoe je thuiswerken in de toekomst aangenamer kan maken ?

;-) Klik dan hier voor het teaserfilmpje

O ja, staat de datum al in jouw agenda genoteerd ?

De officiële uitnodiging voor het Vlofin congres van 24 en 25 mei 2019 in Gent volgt begin april!

30/01/2019 Nieuw rapport Audit Vlaanderen over 2e reeks organisatie-audits

Geplaatst in Algemeen nieuws, financieel beheer en pers en partners door Stefan Tack • 0 Reacties

Audit Vlaanderen publiceerde recent het globaal rapport over de 2e reeks organisatie-audits. Hierin zijn volgende zaken terug te vinden:

  • Hoewel er duidelijke vooruitgang is, vervatten nog te weinig lokale besturen hun volledige werking in doelstellingen. Dit bemoeilijkt een degelijke aansturing van de organisatie. Ook de monitoring kan een stuk sterker worden uitgebouwd.
  • Op vlak van de algemene aanpak van organisatiebeheersing is er vooruitgang. Zo voeren meer en meer lokale besturen een zelfevaluatie uit. 
  • Globaal beheersen lokale besturen hun financiële processen vrij zwak. De forensische audits tonen aan dat dit in verschillende gevallen tot fraude leidt.

Meer nieuws