Nieuws

12/04/2024 Ontdek de nieuwe kwartaalblik van VVSG over de lokale financien

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Elk kwartaal analyseren Jan Leroy, senior expert in data en analyse, en Ben Gilot, stafmedewerker financiën, de meest opmerkelijke bewegingen in de Vlaamse lokale financiën van de afgelopen 12 maanden.

Hun meest recente analyse over de cijfers van het 4e kwartaal 2023 vind je hier.

 

03/04/2024 Ontdek wat er verandert in BBC 3.0

Geplaatst in Algemeen nieuws door Karolien ALDERS • 0 Reactie

Vanaf het meerjarenplan 2026-2031 gelden er aangepaste regels, nieuwe schema’s en andere rekeningenstelsels voor de opmaak van beleidsrapporten.

Dat is een gevolg van twee wijzigingsbesluiten over de beleids-en beheerscyclus die er kwamen na een evaluatie over de lees- en bruikbaarheid van de rapporten voor raadsleden.

Wat verandert er?

Vind het allemaal terug op de website van ABB: BBC 3.0 | Vlaanderen.be

 

12/04/2024 Beurs lokaal bestuurlijk talent voor masteropleiding verlengd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Ook dit jaar wil de minister topprofielen en high potentials aanmoedigen om managementtaken binnen het lokaal/provinciaal bestuur op te nemen en hun engagementen binnen het lokaal/provinciaal bestuur aan te houden en te versterken. Het beurssysteem van vorig jaar dat een deel van de kosten van een managementopleiding op masterniveau financiert, wordt dus verder gezet.

Nieuw is dat nu ook kandidaten die een schakelprogramma moeten volgen, hiervoor subsidies kunnen aanvragen. Verder werd het toepassingsgebied uitgebreid met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en welzijnsverenigingen.

Meer informatie vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/beurs-lokaal-bestuurlijk-talent en inschrijven kan vanaf maandag 15 april.

 

12/04/2024 BTW - deadline rapportering inzake werkelijk gebruik verschoven naar 20 juli 2024

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De Wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde introduceerde een nieuwe administratieve verplichting voor gemengde btw-plichtigen, waaronder tevens de lokale besturen, die periodieke btw-aangiften indienen. In principe dienden de we de gevraagde informatie ten laatste 20 april 2024 mee te delen. Die deadline werd nu verschoven. Meer info lees je hier op de website van GD&A advocaten.

 

08/04/2024 Turbo 2.0 sessies juni 2024 - save the date!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De werkgroep vorming is verheugd U opnieuw twee nieuwe webinars in het Turbo 2.0 aanbod te kunnen aankondigen:

Webinar 1: “Overheidsopdrachten: nieuwe voorschottenregeling en publicatieplicht” door Bart Noppe (Stad Leuven) op 6 juni 2024 (13u - 15u)

De regelgeving rond de overheidsopdrachten blijft in volle ontwikkeling. Om de toegang tot overheidsopdrachten te bevorderen voor kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandige ondernemers werd een nieuwe voorschottenregeling uitgewerkt. Tijdens dit webinar licht Bart Noppe, adviseur overheidsopdrachten bij de stad Leuven, ons in over deze nieuwe regeling en daarnaast gaat hij ook dieper in op de publicatieplicht in het kader van overheidsopdrachten.

 

Webinar 2: ”Shift naar performance management in lokale besturen” door Rudi van Gurp (Stad Genk) op 20 juni 2024 (9u – 10u30)

Datagedreven beleidsvoorbereiding en -opvolging vindt steeds meer ingang bij de lokale besturen. In Genk vonden we een ‘best practice’ terug. Collega Rudi Van Gurp gaat ons toelichten hoe Genk de shift naar performance management heeft ingezet. Hij heeft hierbij aandacht voor de identificatie van financiële en niet-financiële KPI’s en gaat in op de cultuur en structuur die nodig is voor organisatiebreed gedragen databeheer. Kortom, een niet te missen gelegenheid om van mekaar te leren.

Reserveer daarom alvast beide datums in je agenda. Een MS Teams vergaderverzoek voor beide webinars volgt nog.

Ook in het najaar van 2024 zullen er nog twee Turbo 2.0. webinars georganiseerd worden maar daarover later meer.

Jammer genoeg is er ook minder goed nieuws te melden voor de collega's die voor hun boekhoudpakket op Cevi beroep doen. Ondanks verwoede pogingen van onze lesgevers lukt het niet om de RSZ-data en de gegevens vanuit Cevi helemaal te kunnen laten aansluiten. Bijgevolg volgt er helaas ook geen vervolg op het webinar rond de RSZ-aansluiting met het boekhoudpakket van CipalSchaubroeck.

 

Meer nieuws