Nieuws

26/10/2020 De generieke functiebeschrijving is een feit!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

In het kader van de Filbert Academy gaven VLOFIN en Exello.net de opdracht aan CC Consult om een algemene functiebeschrijving uit te werken voor financieel directeur en voor algemeen directeur.

Een niet-evidente oefening waarvoor wij meteen ook rekenden op een aantal collega’s die samen kwamen in Aalter en Geel om zich te buigen over kernresultaten en competenties. Maar even belangrijk was het om rekening te houden met de bedrijfscultuur, de omvang van de organisatie, het bestuursmodel, de bestaffing en de dienstverlening.

Resultaat van deze oefening vind je vervolgens in bijlage. Enerzijds wordt onze functie voorgesteld in een korte, wervende tekst. Anderzijds is er een uitgebreide beschrijving, die rekening houdt met het unieke karakter van elk bestuur.

Met deze functiebeschrijvingen willen we tonen wie we zijn en wat we doen. Ze kunnen een inspiratiebron zijn voor besturen die op zoek gaan naar nieuwe collega’s. Maar net zo goed is dit een kapstok waaraan we opleidingen, in het kader van de Filbert Academy, zullen ophangen. Kortom de ondersteuning die je van VLOFIN gewoon bent.

Dank aan allen die aan dit project hun bijdrage leverden.

► Functiebeschrijving financieel directeur (korte tekst) (uitgebreide beschrijving)

► Functiebeschrijving algemeen directeur (korte tekst) (uitgebreide beschrijving)

Gedragscompetentiegids

Technische competentiegids

26/10/2020 Vacature financieel directeur Dendermonde

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het lokaal bestuur Dendermonde is op zoek naar een financieel directeur en organiseert een  aanwervingsexamen voor deze voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. De financieel directeur is ook bijzondere rekenplichtige van de politiezone. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar.

Solliciteren kan nog tot 15 november!

Klik hier voor meer info.

07/10/2020 Vacature afdelingshoofd financiële zaken Zaventem

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Gemeente en OCMW Zaventem zijn op zoek naar een:

Afdelingshoofd financiële zaken

A4a-A4b, voltijds - statutair

solliciteren kan nog tot 22 november 2020!

 

Klik hier voor meer info

12/06/2020 Eerste 'Filbert nieuwsbrief' van VLOFIN en EXCELLO.NET is een feit

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De eerste Filbert nieuwsbrief is een feit! Op vrijdag 12 juni 2020 ontvingen alle leden van VLOFIN en EXCELLO.NET een exemplaar ervan in hun mailbox. Je kan hem ook hier nalezen.

Filbert Academy is geboren in ongunstige tijden, maar dit betekent niet dat ze geboren is onder een ongunstig gesternte. Het is het gezamenlijk geesteskind, dat VLOFIN en EXCELLO.NET bindt en sterker maakt. Het wordt dus belangrijk dat we ons kind regelmatig zullen opzoeken!

De Filbert nieuwsbrief wordt hierbij je maandelijks gids. Elke eerste van de maand vind je die in je mailbox (behalve in de vakantiemaanden). We kondigen er de eerstvolgende opleidingen aan, blikken eens terug… Het volledige programma is natuurlijk ook te vinden op de website www.exello.net/nl/filbert-academy, waar onze brochure terug te vinden is en waar je ook op een vlotte manier kan inschrijven. Zijn er bijkomende vragen, dan kan je terecht bij filbert@exello.net of bij ondergetekenden Jan Decock voor Vlofin of Kurt Parmentier voor Exello.net.

DE opleidingen die omwille van de coronadreiging en -maatregelen uitgesteld werden, zullen opnieuw ingepland worden. We houden je via de genoemde kanalen op de hoogte.

Eén opleiding kon voor de zomer alvast georganiseerd worden onder veilige omstandigheden. Je leest er meer over in de nieuwsbrief.

20/05/2020 Filbert Academy

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Met enige trots stellen we jullie het Filbert programma 2020 – 2021 voor. Dit programma “op maat van decretale graden” loopt van juni 2020 tot en met het voorjaar van 2021.

 

De Filbert Academy is een kind van Exello.net en Vlofin. Het vormingsaanbod richt zich specifiek op onze beide leden waarbij we de juiste opleidingen wensen aan te bieden om tegemoet te komen aan de verwachtingen die aan lokale topambtenaren gesteld worden. Deze vorming is aanvullend op de vormingsinitiatieven die Vlofin reeds onderneemt, zoals onder meer de Turbo-opleiding, de Vlofin infosessies en andere vormingsinitiatieven. Deze initiatieven blijft onze werkgroep Vorming voor onze federatie uiteraard organiseren.

 

 

Wij willen je echter motiveren en inspireren om levenslang bij te leren. Via het Filbertprogramma kunnen we rond zelf gekozen thema’s samen met (adjunct-)algemeen directeurs nieuwe kennis verwerven, onze vaardigheden bijspijkeren, breder netwerken en tegelijk kwalitatieve vorming volgen.

 

Met academische specialisten en de gouden partners van Exello.net hebben we een eerste gevarieerd programma samengesteld, exclusief voor algemeen directeurs, financieel directeurs, adjunct-algemeen directeurs en adjunct-financieel directeurs.

 

Je kan de brochure hier inkijken. Blader dus rustig eens door de digitale brochure en boek een opleiding om je verder te verdiepen.

Meer nieuws