Nieuws

20/05/2020 Filbert Academy

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

Met enige trots stellen we jullie het Filbert programma 2020 – 2021 voor. Dit programma “op maat van decretale graden” loopt van juni 2020 tot en met het voorjaar van 2021.

 

De Filbert Academy is een kind van Exello.net en Vlofin. Het vormingsaanbod richt zich specifiek op onze beide leden waarbij we de juiste opleidingen wensen aan te bieden om tegemoet te komen aan de verwachtingen die aan lokale topambtenaren gesteld worden. Deze vorming is aanvullend op de vormingsinitiatieven die Vlofin reeds onderneemt, zoals onder meer de Turbo-opleiding, de Vlofin infosessies en andere vormingsinitiatieven. Deze initiatieven blijft onze werkgroep Vorming voor onze federatie uiteraard organiseren.

 

 

Wij willen je echter motiveren en inspireren om levenslang bij te leren. Via het Filbertprogramma kunnen we rond zelf gekozen thema’s samen met (adjunct-)algemeen directeurs nieuwe kennis verwerven, onze vaardigheden bijspijkeren, breder netwerken en tegelijk kwalitatieve vorming volgen.

 

Met academische specialisten en de gouden partners van Exello.net hebben we een eerste gevarieerd programma samengesteld, exclusief voor algemeen directeurs, financieel directeurs, adjunct-algemeen directeurs en adjunct-financieel directeurs.

 

Je kan de brochure hier inkijken. Blader dus rustig eens door de digitale brochure en boek een opleiding om je verder te verdiepen.

20/03/2020 Webinar GD&A: Autonome gemeentebedrijven en winstoogmerk

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

Gratis GD&A Webinar 24/03 om 14u: Autonome gemeentebedrijven en winstoogmerk

Join us for a webinar on Mar 24, 2020 at 2:00 PM CET.

Register now!

Ook GD&A Advocaten wil in deze moeilijke tijden graag haar steentje bijdragen en nodigt de medewerkers van lokale besturen uit op enkele gratis webinars. Heel wat medewerkers van lokale besturen moeten deze dagen immers thuiswerken. Daarom is dit een mooie gelegenheid om wat extra kennis op te doen of om je kennis op te frissen. Dit eerste webinar is vooral fiscaal geïnspireerd. We bespreken voor welke activiteiten het btw-statuut van een AGB verschilt van het statuut van de gemeente. Ook gaan we na welke regels de fiscus oplegt aan AGB's die actief zijn in de vrijetijdssector. Spreker is Mr. Steven Michiels. Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers van lokale besturen en gemeentelijke mandatarissen.

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

View System Requirements

 

19/03/2020 Nieuwe polisvoorwaarden beroepsverzekering Ethias

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe polisvoorwaarden voor de verzekering beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand van de financieel directeurs en bijzonder rekenplichtigen die Vlofin voor haar leden heeft afgesloten bij Ethias.

De nieuwe voorwaarden lees je hier.

19/03/2020 Maatregelen Coronavirus - uitstel studiedag 7 mei 2020

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

Het coronavirus heeft ongetwijfeld grote invloed op uw werkzaamheden maar ook op die van uw beroepsvereniging. Met spijt in het hart en na grondige overweging hebben we beslist om de Vlofin studiedag van 7 mei 2020 uit te stellen tot 2021. Zodoende kunnen we onze goede voorbereidingen kwaliteitsvol afwerken in 2021. Bijkomend betekent dit ook dat het Vlaams congres in West-Vlaanderen één jaar opschuift naar 2022.

Indien je al was ingeschreven voor deze studiedag ontving je reeds een factuur. Je zal van ons nog een creditnota ontvangen om deze tegen te boeken. Probeer deze niet meer te betalen als dit nog niet was gebeurd.
Anders zal er uiteraard ook automatisch een terugbetaling van het inschrijvingsgeld volgen.

Het spreekt voor zich dat wij de maatregelen van het crisiscentrum opvolgen en ook toepassen in onze eigen werking.

Laten we allemaal veilig en behouden deze pandemie managen. Ik wens jullie een goede gezondheid en veel moed en kracht in het begeleiden van onze lokale medewerkers tijdens deze crisis. Vergeet ook niet aan uzelf te denken.

 

De voorzitter,

Herwig Hoskens.

28/02/2020 Vacature financieel directeur stad en OCMW LEUVEN

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

Leuven. Eeuwenoud, springlevend! Dagelijks staan ongeveer 1200 gemotiveerde medewerkers klaar voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Een boeiende uitdaging waarin jij een cruciale rol kan spelen!

We leggen een wervingsreserve aan voor de functie van:

Financieel directeur – decretale graad

Je bent verantwoordelijk voor het financieel management van stad en OCMW Leuven. Daarnaast ben je bijzonder rekenplichtige voor de politiezone en houd je toezicht op de financiën van de autonome gemeentebedrijven. Je bent lid van het managementteam en geeft leiding aan de financiële dienst. Voor een aantal decretaal bepaalde opdrachten (wettelijkheids- en regelmatigheidscontrole op de uitgaven, debiteurenbeheer …) werk je in volledige onafhankelijkheid en rapporteer je aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst. Voor je andere opdrachten rapporteer je aan de algemeen directeur. Je zet je in om samen stad te maken, ondersteunt de diensten actief en zoekt samen met hen naar oplossingen in verband met financiën. Je zorgt ervoor dat financiële processen en procedures zo efficiënt mogelijk en geharmoniseerd voor stad en OCMW kunnen verlopen. Je volgt de financiële toestand van de stad zorgvuldig op, stuurt deze bij en rapporteert hierover, waarbij je het principe van ‘lean and mean budgetting’ vooropstelt. Je exploreert nieuwe en alternatieve financieringsmogelijkheden. Je brengt vanuit efficiëntie-oogpunt en vanuit organisatiebeheersing meer transparantie en stemt de financiële procedures en processen binnen de verschillende entiteiten verbonden aan de stad af. Je stelt een goed evenwicht tussen autonomie, samenwerken en toezicht voorop.

Profiel:Je hebt een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Je hebt minstens 10 jaar relevante beroepservaring in een functie op strategisch niveau en in een qua complexiteit vergelijkbare context, waarvan minstens 5 jaar in een leidinggevende functie (hiërarchisch of projectmatig leiderschap). Je bent Belg. Je bent niet in een situatie zoals vermeld onder de onverenigbaarheden voor deze functie in het decreet lokaal bestuur.

Je hebt een goede kennis van financieel management. Je anticipeert op toekomstige uitdagingen en stimuleert het voortdurend verbeteren bij je medewerkers. Je overstijgt de dagelijkse praktijk en werkt ideeën uit voor de toekomst. Je onderneemt actie om de werking en dienstverlening te optimaliseren. Je zet gedragen samenwerkingsverbanden op over entiteiten heen. Je bent integer, betrokken en loyaal. Je delegeert verantwoordelijkheden en geeft richting aan je medewerkers.

Interesse? Wil je de uitdaging aangaan? Aarzel dan niet en surf naar www.leuven.be/vacatures voor meer informatie en voor het verplichte sollicitatieformulier. Solliciteren kan tot en met 18 maart 2020.

Het verkennend gesprek vindt plaats op donderdag 9 of donderdag 16 april 2020. Het jurygesprek met proef financieel-economisch inzicht is gepland op maandag 20 of vrijdag 24 april 2020. Het assessment center vindt plaats in de week van 11 mei of 18 mei 2020.

We zijn ervan overtuigd dat elke medewerker uniek is. Daarom selecteren we kandidaten op basis van talent en motivatie, los van leeftijd, geslacht, origine, arbeidsbeperking of andere kenmerken.

In het kader van de overgangsregeling voorzien in het DLB dienen de financieel beheerders die in hun bestuur niet werden weerhouden als financieel directeur niet de volledige aanwervingsprocedure te doorlopen.

Meer nieuws