Nieuws

30/05/2023 Herbeleef de studiedag van 11 mei jl.

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Onze tweejaarlijkse Vlaamse studiedag kende een massale opkomst. Op 11 mei 2023 kon iedereen genieten van een boeiend programma in het thema “Polyvalent Present” met bijhorende netwerkgelegenheid in de aangename setting van Maison de la Poste op de Tour&Taxis-site te Brussel.

Klik hier voor een terugblik op de presentaties en de foto's.

 

30/05/2023 Controletool ABB beleidsrapporten

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Eerder berichtten we je al over de nieuwe schematool voor de beleidsrapporten op de website van ABB (BBC-data: maak je eigen rapport | Lokaal Bestuur Vlaanderen) waarbij er naast de wedersamenstelling van de schema’s ook een beperkte controle zit op (on)logische saldi.

Wanneer je een digitale rapportering met status “voorlopig” instuurt, kan je via de schematool al enkele controles op het voorlopige beleidsrapport bekijken. Fouten kunnen dan nog rechtgezet worden voordat het document door de raad wordt vastgesteld en de “originele” digitale rapportering aan ABB wordt bezorgd.

Deze functionaliteit is zowel voorzien voor de jaarrekening als voor een (aanpassing) meerjarenplan. Als je software (nog) niet voorziet om een MJP 'voorlopig' in te sturen (wat nog het geval is voor Cipalschaubroeck) kan je het document al een eerste maal via de digitale rapportering insturen om te testen met als status “herziening”, en vervolgens na correctie opnieuw insturen met status “herziening” wanneer het effectief door de raad is vastgesteld. De niet "echte" inzendingen zal ABB vervolgens in samenspraak met het bestuur in hun systeem 'afvlaggen' zodat dit niet permanent raadpleegbaar blijft.

 

30/05/2023 BBC 3.0

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Raadsleden zullen in de toekomst gemakkelijker aan de slag kunnen met de (aangepaste) meerjarenplannen en jaarrekeningen. De Vlaamse Regering keurde op 12 mei 2023 een ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen principieel goed. Die wijziging in overleg met VLOFIN tot stand en moet de leesbaarheid en bruikbaarheid van de (aangepaste) meerjarenplannen en jaarrekeningen verhogen.

Raadpleeg hier het voorontwerp van besluit en het bijhorend verslag aan de Vlaamse regering

 

30/05/2023 Betalingstermijnen gemeente en OCMW

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

In de loop van de maand mei stuurde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een algemene bevraging over de betalingstermijnen en de betalingsachterstand van de lokale besturen uit via het digitaal loket. De bevraging gebeurt 2x per jaar in opdracht van de Europese Commissie om het betaalgedrag van alle publieke instanties binnen de lidstaten te verbeteren. Vlofin werd vooraf niet betrokken bij dit initiatief. We bekijken alvast met de softwareleveranciers of er mogelijkheden zijn om in een automatische rapportering te voorzien. Verdere communicatie volgt.

 

23/05/2023 Nieuw initiatief van Vlofin: de Turbo 2.0 webinars!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Zoals aangekondigd op de studiedag van Vlofin werkt de werkgroep Vorming een nieuw programma uit rond korte, behapbare topics waarbij meteen de theorie in de praktijk wordt vertaald.

De topics volgen actuele thema’s en worden u als lid van Vlofin gratis aangeboden via webinar.

We kunnen jullie nog voor de zomermaanden al een aantal interessante webinars aanbieden en bereiden andere verder voor die we timen in het najaar.

Mocht je zelf inspiratie hebben voor een volgend thema of topic, mail dan jouw suggestie gerust door aan jan.decock@gavere.be.

Volgende Turbo 2.0 sessies (najaar 2023 - exacte data nog niet gekend):

  • RSZ-aansluiting voor lokale besturen met Cevi als weddecentrale
  • Subsidies zoeken en opvolgen

Alvast veel nieuw leerplezier met ons nieuw initiatief!

 

Meer nieuws