Posts onder integratie gemeente/OCMW

28/02/2020 11:39
Is de dubbele handtekening verplicht voor overschrijvingen tussen de gemeente en haar OCMW?

03/10/2018 16:27
Turbo - herhaling wegens groot succes

26/02/2018 12:01
DLB: modellen aanstelling en functiebeschrijvingen

15/02/2018 11:43
Decreet Lokal Bestuur gepubliceerd

01/02/2018 17:58
FAQ overgangsbepalingen DLB

31/12/2017 17:34
Toelichting inzake Vlofin-polis Ethias in kader van DLB

24/12/2017 17:29
Decreet lokaal bestuur goedgekeurd

25/11/2017 22:44
Decreet lokaal bestuur : stand van zaken

27/10/2017 17:38
Ontwerpdecreet lokaal bestuur naar het Vlaams Parlement

01/07/2017 21:11
Ontwerp decreet lokaal bestuur goedgekeurd door Vlaamse regering

18/05/2017 14:44
ontwerp decreet lokaal bestuur : gemeenschappelijk bericht beroepsfederaties

26/02/2017 11:25
Voorontwerp decreet lokaal bestuur goedgekeurd door Vlaamse regering 24/2/2017

10/12/2016 11:44
Integratie gemeente - ocmw : idee van de impact ..

06/12/2016 20:09
Integratie gemeente-OCMW : belangrijke update !!

05/11/2016 12:09
Decreet lokaal bestuur - integratie gemeente/OCMW : stand van zaken 5/11/2016

06/10/2016 17:35
Integratie gemeente - OCMW : stavaza

09/07/2016 10:28
Resultaat overleg kabinet met Vlofin, ECG en VVOS

04/07/2016 22:54
Vlofin standpunt zittende titularissen integratie OCMW/gemeente

18/06/2016 19:49
Graag uw mening ivm consensusteksten inzake onze rechtspositie in kader integratie/fusies

13/05/2016 16:02
Concetpnota integratie gemeente OCMW vandaag goedgekeurd door Vl Regering = plan B

11/05/2016 15:39
Raad van state maakt opmerkingen ivm integratie gemeente - OCMW

27/02/2016 15:24
Gemeente-OCMW : eindelijk federaal wetsontwerp ...

05/10/2015 17:37
En de teller staat op ... 113

18/06/2015 10:28
Integratie gemeente - OCMW : bijzondere wet nodig of niet ?

12/05/2015 21:48
Vlofin gaf vandaag zijn mening ivm inkanteling aan Vlaams parlement

06/05/2015 11:40
Vlofin naar commissie Binnenland Vlaams Parlement

07/04/2015 21:28
We zijn met 473 en met bijna 100 "combi" financieel beheerders

13/03/2015 12:08
integratie gemeente/OCMW : presentatie nav de ronde van de provinciale afdelingen

13/03/2015 12:02
Quid vervanging gepensioneerde decretale graden gelet op nakende integratie gemeente /OCMW ...

11/02/2015 22:58
De integratie : quid met ons statuut ...?

11/02/2015 22:52
Vlofin dan toch aanwezig op ronde van Vlaanderen minister Homans

16/01/2015 21:47
Vlaamse Regering keurt conceptnota "integratie OCMW's in gemeente" goed