Posts onder financieel beheer

24/02/2022 21:52
Overheid creƫert nieuw mini-Belfius

30/01/2019 17:28
Nieuw rapport Audit Vlaanderen over 2e reeks organisatie-audits

20/12/2017 18:19
Typecontract leningen: update i.f.v. wederbeleggingsvergoeding

17/10/2017 16:32
Typecontract leningen: nieuwe opdrachtdocumenten

26/09/2017 16:14
Modernisering van het insolventierecht

12/09/2017 10:58
Hof van Cassatie wijzigt berekening wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling leningen

14/08/2017 20:55
Eindelijk voorschottenregeling aanvullende personenbelasting

14/08/2017 20:46
Omzendbrief budgetten 2018

22/06/2017 21:45
Thema-audit aankoop en opvolging van werken

21/06/2017 14:44
De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

20/05/2017 23:19
Voorschottensysteem opcentiemen personenbelasting : schot in de zaak ..

18/04/2017 13:39
Geen verplichting meer tot aangetekende zending bij invordering belastingen ?

26/03/2017 19:58
Aangifte schuldvordering bij falingen : wijzigingen vanaf 1/4/2017

21/02/2017 09:27
Audit Vlaanderen : nieuw globaal rappport aankoop- en contractbeheer

14/06/2016 20:35
Binnenkort opcentiemen onroerende voorheffing gedeeld door 2 ?

24/04/2016 11:18
Globaal rapport - structurele bevindingen uit de eerste detectie-audits bij OCMW-besturen

14/04/2016 10:57
Oproep : deel uw vonnissen of arresten inzake lokale belastingen

12/04/2016 17:01
Aanpassingen aan typebestek leningen

22/02/2016 10:56
Vlaamse Regering wil premiestelstel onroerend erfgoed aanpassen ....

17/02/2016 12:38
Rapport thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies beschikbaar

14/02/2016 20:53
Afsluiting boekjaar 2015 : niet te vergeten ....

14/02/2016 20:42
De interlokale vereniging en de toepassing van BBC

15/01/2016 14:58
Typebestek leningen, geplande wijzigingen (deel 2)

15/01/2016 14:47
Typebestek leningen, geplande wijzigingen (deel 1)

14/01/2016 16:06
E-invoicing : schot in de zaak ..

05/01/2016 17:46
Tax-shift : zware impact op gemeentelijke inkomsten uit opcentiemen personenbelasting

18/12/2015 21:11
BTW op werken aan schoolgebouwen : voortaan 6% ipv 21%

18/12/2015 20:57
Nieuwe BTW-omzendbrief voor lokale besturen is beschikbaar

15/12/2015 18:02
Eerste globaal rapport audits in lokale besturen

09/12/2015 17:16
Nieuwe factureringsregels BTW vanaf 1/1/2016

18/11/2015 14:42
Gemeenteraadsbesluiten inzake aanvullende personenbelasting: opgelet ...

01/10/2015 16:04
Compensaties gemeenten voor vrijstellingen onroerende voorheffing verdwijnen ..

16/09/2015 17:18
Geen indexering lonen in 2016 ..

08/09/2015 10:48
BTW-vrijstelling wordt verhoogd vanaf 1/1/2016 ?

14/08/2015 12:15
opcentiemen personenbelasting ..

28/05/2015 16:02
Watermaatschappijen vrijgesteld van vennootschapsbelasting

12/05/2015 22:04
Nieuwe thema-audit op komst ..

23/04/2015 20:39
Zware klap voor meerjarenplannen in Oost-en West-Vlaanderen ....

02/04/2015 19:01
Stand van zaken thema-audits retributies en lokale belastingen

16/01/2015 18:29
Nieuw type-bestek leningen beschikbaar

07/01/2015 22:25
Bedrijfsrevisor vereist in AGB's en APB's

15/12/2014 22:07
Presentaties Vlofin-studiedag overheidsopdrachten beschikbaar

27/11/2014 16:28
Last minutes : besparingen in het basisonderwijs

25/11/2014 22:16
Geco's: nog een verhaal dat onze besturen financieel treft

07/11/2014 15:17
Guideline "financiering met projectbeheer"

16/10/2014 21:29
Benchmark uw bestuur : financiƫle profielen van lokale besturen nu beschikbaar

09/10/2014 21:00
Erfgoedpremies ipv restauratiepremies : hoe zit de nieuwe regeling in elkaar?

26/09/2014 21:52
Toegang Centraal Bestand Beslagberichten : gratis infosessie voor Vlofin-leden en hun medewerkers

15/06/2014 12:08
evolutie pensioenlasten : bekijk hoe het voor uw gemeente evolueert de komende 10 jaar

13/06/2014 08:43
Wetswijziging inzake mogelijkheid tot vestiging aanvullende belasting op gewestbelasting