Posts onder BBC

28/02/2020 11:39
Is de dubbele handtekening verplicht voor overschrijvingen tussen de gemeente en haar OCMW?

06/08/2018 09:10
Omzendbrief budgettten 2019

04/05/2017 15:02
Het belang van onze kwartaalrapportering ...

09/04/2017 21:16
Werkgroep rapportering: eerste bruikbare draft modelrapport beschikbaar

29/12/2016 17:56
Digitale rapportering 4de kwartaal

25/09/2016 18:06
Overleg ivm geplande BBC-wijzigingen en financieel luik DLB

26/07/2016 17:31
Conceptnota BBC-evaluatie

26/07/2016 17:30
Omzendbrief budgetten 2017 - aanpassingen meerjarenplan

19/02/2016 15:07
BBC-overlegplatform : stand van zaken en standpunt VLOFIN

21/12/2015 20:13
BBC-evaluatie : stand van zaken.

12/11/2015 17:44
De pensioenen : boekingswijzen en verklarende nota

26/09/2015 23:08
Standpunt Vlofin inzake de BBC-evaluatie

04/08/2015 21:55
Omzendbrief budgetten 2016

28/06/2015 15:34
BBC-evaluatie : graag uw mening op de vragenlijst van ABB

18/06/2015 17:38
Tijdig indienen rekening ! Wat als deze nog niet af is ?

09/06/2015 22:32
Tip van een collega mbt conformiteit jaarrekening !

28/05/2015 10:35
Overleg kabinet Muyters

09/04/2015 14:35
Overlegplatform beheers- en beleidscyclus : update

25/05/2015 12:41
Integratie sectorsubsidies in gemeentefonds : ontwerpdecreet goedgekeurd

02/04/2015 22:08
ABB en investeringsenveloppes: eindelijk goed nieuws

02/04/2015 21:42
Kortlopend thesauriebeheer en de beleidsrapporten

17/03/2015 11:37
Evaluatie BBC : graag horen wij uw mening !

04/02/2015 14:24
De jaarafsluiting in BBC : wij geven antwoord op uw vragen !

20/10/2014 22:22
De investeringsenveloppes ( deel 2 ) .... transparantie ...

13/10/2014 21:24
Nieuwe FAQ ivm investeringsenveloppes ...

09/09/2014 13:35
Omzendbrief budgetten 2015 beschikbaar