Archieven

Mei 2024

16/05/2024 08:35
Vacature financieel directeur Dendermonde

14/05/2024 08:46
Nieuwe betalingsregels overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2025

08/05/2024 16:11
Deelnamelink webinars Turbo 2.0 beschikbaar

08/05/2024 15:55
Afrekening gemeentelijke inkomsten aanvullende personenbelasting 2023

08/05/2024 15:45
Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceert eindrapport over hervorming Gemeentefonds

April 2024

24/04/2024 16:10
Publieke consultatie over de nieuwe VREG-tariefmethodologie

23/04/2024 11:55
Vacature stafmedewerker financiën provincie West-Vlaanderen

23/04/2024 11:23
Geactualiseerde procedureregels voor gemeente- en provinciebelastingen op komst

12/04/2024 16:27
Ontdek de nieuwe kwartaalblik van VVSG over de lokale financien

03/04/2024 13:02
Ontdek wat er verandert in BBC 3.0

12/04/2024 16:02
Beurs lokaal bestuurlijk talent voor masteropleiding verlengd

12/04/2024 15:58
BTW - deadline rapportering inzake werkelijk gebruik verschoven naar 20 juli 2024

08/04/2024 15:33
Turbo 2.0 sessies juni 2024 - save the date!

Maart 2024

28/03/2024 09:43
Raad van State nuanceert verder de verplichting om een substantiële onregelmatigheid te doen regulariseren

14/03/2024 09:20
Vacature financieel directeur Komen-Waasten

08/03/2024 14:19
Nieuwe voorschottenregeling bij overheidsopdrachten

Februari 2024

27/02/2024 20:06
Vlofin congres 24-25 mei 2024 te Leuven

14/02/2024 11:31
Check je Vlofin profielgegevens

27/02/2024 19:56
Europese Commissie introduceert nieuwe de-minimisverordeningen

14/02/2024 11:13
Seminaries Deontologie en Integriteit

07/02/2024 20:11
Foto's nieuwjaarsreceptie 18 januari 2024 Vlofin/Exello Oost-Vlaanderen

23/01/2024 11:14
TURBO programma voor beginnende (adjunct) financieel directeurs

Januari 2024

09/01/2024 09:12
De Deposito- en consignatiekas lanceert nu ook een aanbod van leningen voor gemeenten

09/01/2024 09:06
Drempel voor delegatie beslissingen politieraad buitengewone dienst

05/01/2024 15:06
Nieuwe voorschottenregeling voor een betere KMO-toegang bij overheidsopdrachten

03/01/2024 17:07
Geen retributie mogelijk voor doorrekenen aanmaningskosten GAS boetes

December 2023

29/12/2023 17:11
Gelukkig nieuwjaar!

29/12/2023 17:06
Impact van tijdelijke maatregel dienstencheques voor de lokale besturen

November 2023

29/11/2023 16:43
Haard- en standplaatstoelageverhoging

17/11/2023 17:39
Procedure lokale belastingen wordt aangepast

17/11/2023 15:49
Cyber Response Team ABB - aanspreekpunt digitale bedreigingen

17/11/2023 15:16
Nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten vanaf 1/1/2024

17/11/2023 08:22
Begrotingsrichtlijnen lokale politie

Oktober 2023

27/10/2023 11:05
Derde prijs Servantes Award 2023

19/10/2023 14:48
Wanneer het meerjarenplan aanpassen in najaar 2024?

12/10/2023 09:46
BBC besluit voor meerjarenplan 2026-2031 verschenen in het staatsblad

05/10/2023 17:41
Nieuwe methodiek ramingen onroerende voorheffing - cijfers in aantocht

05/10/2023 17:34
Bedragen diverse federale politiedotaties 2023 onder voorbehoud van goedkeuring

September 2023

27/09/2023 10:15
Septemberverklaring Vlaamse regering: Elia compensatie lokale besturen verdwijnt

08/09/2023 14:49
Vacature financieel beheerder provincie Oost-Vlaanderen

05/09/2023 16:50
Vacature financieel directeur Heusden-Zolder

01/09/2023 15:52
Nieuwe wet op de schulden van de consument van toepassing vanaf 1 september

01/09/2023 15:24
Financiën van de lokale besturen na enkele uitdagende jaren

01/09/2023 15:13
Terugbetaling van gemeentelijke geschenkbonnen aan lokale handelaars - met of zonder BTW ?

01/09/2023 14:56
Nieuwe omzendbrief over verlaagde subsidie voor begunstigden van tijdelijke bescherming

Augustus 2023

23/08/2023 15:46
Vacature financieel directeur Zelzate

Juli 2023

24/07/2023 15:55
Vacature financieel directeur Stabroek

Juni 2023

28/06/2023 12:37
BTW regeling energiefactuur: nieuwe circulaire FOD Financiën over interpretatie zakelijk gebruik

27/06/2023 14:53
Nieuwe regels rond register van bekendmaking van reglementen en verordeningen in voege vanaf 6 juli 2023

26/06/2023 12:32
BTW formaliteiten werkelijk gebruik

26/06/2023 12:27
Aanpassing statuten VZW's voor 1 januari 2024

26/06/2023 12:21
BBC schema's jaarrekening 2022

26/06/2023 12:14
Nieuwe BTW regeling op de energiefactuur vanaf 1 juli 2023 - let op: actie vereist vóór 1/7/23!

Mei 2023

30/05/2023 17:16
Herbeleef de studiedag van 11 mei jl.

30/05/2023 16:58
Controletool ABB beleidsrapporten

30/05/2023 16:35
BBC 3.0

30/05/2023 16:31
Betalingstermijnen gemeente en OCMW

23/05/2023 10:36
Nieuw initiatief van Vlofin: de Turbo 2.0 webinars!

05/05/2023 16:27
Vacature financieel directeur Stabroek

05/05/2023 16:10
Vacature financieel directeur Boortmeerbeek

04/05/2023 11:21
Wijzigingen Decreet Lokaal Bestuur

04/05/2023 11:10
Verlenging financiering voor vluchtelingen Oekraïne

04/05/2023 11:06
Sterke verhoging verwijlintresten bij laattijdige betaling overheidsopdrachten

04/05/2023 10:57
Nieuwe ABB website Lokaal Bestuur

04/05/2023 10:53
Studiebeurs voor lokaal bestuurlijk talent

Maart 2023

17/03/2023 17:00
Wijziging Provinciedecreet en decreet Lokaal Bestuur: gelijkschakeling ontslagregeling contractuele en statutaire personeelsleden

17/03/2023 16:57
Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen

17/03/2023 16:54
Nieuwe burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor in alle Vlaamse steden en gemeenten

17/03/2023 16:51
Ben je nog mee met de beslissingen van de Vlaamse regering?

17/03/2023 16:49
Ben jij klaar voor de gewijzigde wetgeving overheidsopdrachten?

17/03/2023 16:16
Tip voor het vermijden van technische opmerkingen bij de beleidsrapporten

17/03/2023 15:56
Raamovereenkomst maaltijdcheques facilitair bedrijf Vlaanderen

17/03/2023 15:30
Het nieuwe Rechtspositiebesluit van kracht vanaf 18 maart 2023

Februari 2023

07/02/2023 16:42
Vacature waarnemend financieel directeur Boortmeerbeek

Januari 2023

29/01/2023 21:49
Toekenning van de federale dotaties 2022 aan de lokale politie

29/01/2023 21:26
Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen op komst

29/01/2023 21:13
Vacature financieel beheerder provincie Oost-Vlaanderen

02/01/2023 13:57
Nieuwjaarswoord van de voorzitter

02/01/2023 13:53
Diverse subsidies VIA6-akkoord

02/01/2023 13:48
Voorschotten voor opdrachtnemers getroffen door oorlog in Oekraïne

December 2022

17/12/2022 17:37
Partneropleiding in de kijker: Debiteurenbeheer voor lokale besturen

01/12/2022 14:28
Fiscale notificaties door notarissen

November 2022

16/11/2022 09:16
Bevraging gebruik typebestek leningen

01/11/2022 21:15
Subsidiebedragen voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid in 160 lokale besturen goedgekeurd

01/11/2022 21:08
Regiodecreet definitief goedgekeurd

01/11/2022 20:53
Politiezones: bedrag van tweede schijf voor het verkeersveiligheidsfonds 2023 (2e schijf saldo 2018) bekend + omzendbrief maaltijdcheques

Oktober 2022

27/10/2022 18:06
Bekendmaking nieuwe ramingen voor de aanvullende personenbelasing

19/10/2022 20:19
Federale dotaties politiezone begroting 2022 bekend

10/10/2022 21:38
Vlaamse middelen ter ondersteuning van de lokale besturen

September 2022

29/09/2022 17:52
Septemberverklaring 2022: extra middelen voor lokale besturen

28/09/2022 20:52
Evaluatie van de leesbaarheid van de BBC-beleidsrapporten voor gemeenteraadsleden

28/09/2022 20:43
Ramingen aanvullende personenbelasting - bericht FOD Financiën

28/09/2022 20:31
Overlijden Eric Verheyden

23/09/2022 16:38
Raming van ontvangsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing - praktijkcases Antwerpen, Gent, Leuven en Harelbeke

13/09/2022 17:03
Lokale belastingen: 2 praktische opleidingen op úw maat

Augustus 2022

29/08/2022 15:39
Aan de slag met het budget voor mondiaal beleid

03/08/2022 16:54
Nieuwe opleidingen debiteurenbeheer

03/08/2022 10:01
Audit Vlaanderen - prioriteiten in de auditplanning

Juli 2022

26/07/2022 21:49
Renteverhoging ECB maakt komaf met negatieve rente op zichtrekeningen van lokale besturen

15/07/2022 17:39
BBC forum Agentschap Binnenlands Bestuur

15/07/2022 17:30
Werken in eigen beheer bij de technische diensten

15/07/2022 17:21
Problematiek loonmotor - SSGPI

15/07/2022 17:04
Vrijwillige aansluiting van gemeenten bij het Gesolidariseerd pensioenfonds

15/07/2022 16:54
Single Digital Gateway: is jouw bestuur er klaar voor?

15/07/2022 16:52
Resultaten VVSG bevraging financiële toestand lokale besturen

15/07/2022 16:35
Belfius studie lokale financiën

15/07/2022 16:28
Huisvesting Oekraïense vluchtelingen - nieuwe financiële ondersteuning voor lokale besturen

15/07/2022 16:18
Bezwaartermijn lokale belastingen

15/07/2022 14:22
Vacature financieel directeur Kortenaken

Mei 2022

31/05/2022 09:31
Fiscale notificatie door notarissen nog/opnieuw verplicht?

28/05/2022 22:05
Boekhoudfiche toetreding Prolocus beschikbaar

28/05/2022 22:03
Nieuw: de besluitendatabank

28/05/2022 21:56
Videoreeks aan de slag met de BBC beleidsdocumenten

28/05/2022 21:41
Foto's van het congres in Brugge zijn beschikbaar in de Vlofin app

11/05/2022 11:31
Dankwoord

29/04/2022 16:44
Betaal tijdig je Vlofin lidgeld voor 2022

April 2022

29/04/2022 15:19
Vlofin infosessie “Specifieke OCMW-regelgeving door de bril van de financieel directeur (OCMW-wet en enkele specifieke decreten)”

29/04/2022 15:03
Adviesvraag Vlaamse regering aan Vlofin over regiodecreet en aanpassing DLB

26/04/2022 16:07
De resultaten van onze ledenbevraging zijn bekend

Maart 2022

25/03/2022 09:15
Vlaams congres Back to basics te Brugge op 6 & 7 mei 2022 - schrijf je nu in

16/03/2022 16:57
Depositorekening deposito en consignatiekas operationeel

16/03/2022 16:47
Aandachtspunt jaarrekening 2021 voor de penhoudende gemeenten vaccinatiecentra

Februari 2022

24/02/2022 21:56
Enquête Vlofin vzw

24/02/2022 21:52
Overheid creëert nieuw mini-Belfius

24/02/2022 21:41
Ken jij de BBC tools van ABB?

24/02/2022 21:30
Zorg dat je lopende subsidieaanvragen bij het agentschap wegen en verkeer (AWV) gerapporteerd staan in de BBC!

17/02/2022 15:00
Vlofin en Exello.net slaan de handen in elkaar in de provincie Antwerpen

Januari 2022

28/01/2022 17:09
Vlaams congres Brugge: save the date!

28/01/2022 16:53
Rondvraag Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen over het gebruik van factoring bij lokale besturen

28/01/2022 16:43
Ledenonderzoek Vlofin vzw door Public Minds

28/01/2022 16:16
BBC evaluatie door ABB

06/01/2022 09:42
Beste wensen voor 2022!

Oktober 2021

03/10/2021 18:30
De nieuwe 'Filbert Academy' brochure voor 2021-2022 is klaar!

September 2021

22/09/2021 18:10
Vacature financieel directeur Turnhout

Juli 2021

28/07/2021 17:16
Kandidaten gezocht voor de nieuwe financieel gerichte thema-audit van Audit Vlaanderen

16/07/2021 13:36
Doorstaan al jouw financiële processen de toets van functiescheiding?

16/07/2021 13:04
Zijn uw sjablonen voor de deurwaarder aan een update toe?

01/07/2021 12:10
Vacature financieel directeur Linkebeek

Februari 2021

10/02/2021 18:06
Vaccinatiecentra - boekhoudkundige verwerking

Oktober 2020

26/10/2020 12:28
De generieke functiebeschrijving is een feit!

Mei 2020

20/05/2020 16:26
Filbert Academy

Maart 2020

20/03/2020 17:55
Webinar GD&A: Autonome gemeentebedrijven en winstoogmerk

19/03/2020 11:49
Nieuwe polisvoorwaarden beroepsverzekering Ethias

19/03/2020 10:55
Maatregelen Coronavirus - uitstel studiedag 7 mei 2020

Februari 2020

28/02/2020 11:39
Is de dubbele handtekening verplicht voor overschrijvingen tussen de gemeente en haar OCMW?

Januari 2020

03/01/2020 11:55
Turbo 2020: opleidingsaanbod voor starters

November 2019

08/11/2019 14:49
Functieprofiel Algemeen en Financieel Directeur lokale besturen

Juni 2019

11/06/2019 10:50
Provinciaal netwerkmoment ABB-Vlofin Antwerpen van 29 april 2019

Maart 2019

07/03/2019 21:41
Tweejaarlijks congres op 24 en 25 mei 2019 te Gent

Januari 2019

30/01/2019 17:28
Nieuw rapport Audit Vlaanderen over 2e reeks organisatie-audits

11/01/2019 16:30
Wijziging maatschappelijke zetel Vlofin vzw

Oktober 2018

09/10/2018 17:24
ECG en VVOS worden 1 nieuwe vereniging - uitnodiging

03/10/2018 16:27
Turbo - herhaling wegens groot succes

September 2018

19/09/2018 12:24
Opleiding aanvullende pensioenen

Augustus 2018

14/08/2018 10:05
Vorming voor nieuw verkozen raadsleden

06/08/2018 09:10
Omzendbrief budgettten 2019

April 2018

26/04/2018 14:03
Leidraad organisatiebeheersing geactualiseerd

13/04/2018 16:40
Algemene vergadering - statutenwijziging Vlofin

10/04/2018 09:16
Vacatures financieel directeur

Februari 2018

26/02/2018 12:01
DLB: modellen aanstelling en functiebeschrijvingen

15/02/2018 11:43
Decreet Lokal Bestuur gepubliceerd

07/02/2018 10:28
Toch een indexing van lonen en sociale uitkeringen in 2018?

01/02/2018 17:58
FAQ overgangsbepalingen DLB

01/02/2018 17:42
Turbo opleiding voorjaar 2018 op komst

Januari 2018

16/01/2018 10:41
Hervorming nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten op inkomstenbelastingen

04/01/2018 17:12
Audit Vlaanderen: nieuwe leidraad organisatiebeheersing

04/01/2018 16:59
Drempels wetgeving overheidsopdrachten gewijzigd

December 2017

31/12/2017 17:34
Toelichting inzake Vlofin-polis Ethias in kader van DLB

24/12/2017 17:29
Decreet lokaal bestuur goedgekeurd

20/12/2017 18:19
Typecontract leningen: update i.f.v. wederbeleggingsvergoeding

November 2017

25/11/2017 22:44
Decreet lokaal bestuur : stand van zaken

Oktober 2017

27/10/2017 17:38
Ontwerpdecreet lokaal bestuur naar het Vlaams Parlement

17/10/2017 16:32
Typecontract leningen: nieuwe opdrachtdocumenten

12/10/2017 21:56
Ontwerpdecreet lokaal bestuur : advies raad van state

September 2017

26/09/2017 16:14
Modernisering van het insolventierecht

12/09/2017 10:58
Hof van Cassatie wijzigt berekening wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling leningen

Augustus 2017

14/08/2017 21:54
Vaste boekenprijs - maximale korting

14/08/2017 21:10
Hervorming pensioenen en hun financiering : belangrijke wijzigingen op komst

14/08/2017 20:55
Eindelijk voorschottenregeling aanvullende personenbelasting

14/08/2017 20:46
Omzendbrief budgetten 2018

11/08/2017 22:24
Studiedag inzake "kostendelende vereniging"

Juli 2017

01/07/2017 21:30
Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten vanaf 30/6 !!

01/07/2017 21:11
Ontwerp decreet lokaal bestuur goedgekeurd door Vlaamse regering

Juni 2017

22/06/2017 21:45
Thema-audit aankoop en opvolging van werken

21/06/2017 14:44
De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

02/06/2017 15:43
Aanpassingen in polis BA en rechtsbijstand financieel beheerders

Mei 2017

31/05/2017 22:17
Jaarverslag 2016 Audit Vlaanderen

20/05/2017 23:19
Voorschottensysteem opcentiemen personenbelasting : schot in de zaak ..

18/05/2017 14:44
ontwerp decreet lokaal bestuur : gemeenschappelijk bericht beroepsfederaties

14/05/2017 22:34
Nieuwe wet overheidsopdrachten ...

05/05/2017 22:44
Interessante cijfers ..

04/05/2017 15:02
Het belang van onze kwartaalrapportering ...

18/04/2017 13:39
Geen verplichting meer tot aangetekende zending bij invordering belastingen ?

April 2017

11/04/2017 20:41
Studiedag IBR: Quick scan lokake besturen

09/04/2017 21:16
Werkgroep rapportering: eerste bruikbare draft modelrapport beschikbaar

Maart 2017

26/03/2017 19:58
Aangifte schuldvordering bij falingen : wijzigingen vanaf 1/4/2017

13/03/2017 22:08
Vacature : financieel beheerder Vosselaar

02/03/2017 09:24
RSZ : manuele doorstortingen vanaf 2017 ...

Februari 2017

27/02/2017 16:02
Afkicken van e-mail & trends en ontwikkelingen in betaalverkeer, digitale facturatie en cybercrime

26/02/2017 11:25
Voorontwerp decreet lokaal bestuur goedgekeurd door Vlaamse regering 24/2/2017

21/02/2017 09:27
Audit Vlaanderen : nieuw globaal rappport aankoop- en contractbeheer

20/02/2017 19:49
Opgelet : nieuw rekeningnummer voor stortingen bedrijfsvoorheffing

Januari 2017

25/01/2017 17:36
Studiedag : Overheidsopdrachten : knipperlichten voor lokale besturen en hun contractspartners

25/01/2017 17:34
Studievoormiddag Gemeenterecht 2.0

17/01/2017 16:27
Verantwoording LOI-subsidies : deadline verschoven

December 2016

29/12/2016 18:05
Beste wensen voor 2017!

29/12/2016 17:56
Digitale rapportering 4de kwartaal

22/12/2016 11:18
Borgstelling bijzonder rekenplichtingen HVZ: afgeschaft

10/12/2016 14:56
onze werkruimtes .. een nuttig kennisdeelplatform ..wat cijfertjes

10/12/2016 11:44
Integratie gemeente - ocmw : idee van de impact ..

06/12/2016 20:09
Integratie gemeente-OCMW : belangrijke update !!

02/12/2016 16:25
Studiedag : Overheidsopdrachten : actualia rechtspraak raad van state

November 2016

05/11/2016 12:09
Decreet lokaal bestuur - integratie gemeente/OCMW : stand van zaken 5/11/2016

Oktober 2016

23/10/2016 22:08
Verkeersveiligheidsfonds : 2de schijf ..2011

16/10/2016 22:21
Reiskosten en de fiscus ...

06/10/2016 17:35
Integratie gemeente - OCMW : stavaza

September 2016

25/09/2016 21:15
Nieuwsbrief audit Vlaanderen

25/09/2016 18:06
Overleg ivm geplande BBC-wijzigingen en financieel luik DLB

19/09/2016 21:47
De Belfius studie over de financiële situatie van de Vlaamse lokale besturen

18/09/2016 22:33
Borgstelling bijzonder rekenplichtingen : definitief afgeschaft

01/09/2016 11:53
Vacature : financieel adviseur campus Vesta

Juli 2016

26/07/2016 17:31
Conceptnota BBC-evaluatie

26/07/2016 17:30
Omzendbrief budgetten 2017 - aanpassingen meerjarenplan

09/07/2016 10:28
Resultaat overleg kabinet met Vlofin, ECG en VVOS

04/07/2016 22:54
Vlofin standpunt zittende titularissen integratie OCMW/gemeente

Juni 2016

28/06/2016 21:35
Belfius studie lokale financiën 2016 : niet slecht !

18/06/2016 19:49
Graag uw mening ivm consensusteksten inzake onze rechtspositie in kader integratie/fusies

17/06/2016 22:34
Fusiedecreet nu ook definitief goedgekeurd

15/06/2016 17:46
Faillisement Optima Bank - hopelijk geen slachtoffers onder de lokale besturen

14/06/2016 20:35
Binnenkort opcentiemen onroerende voorheffing gedeeld door 2 ?

01/06/2016 21:04
Wijzigingen aan gemeente en OCMW-decreet door Vlaams parlement goedgekeurd

01/06/2016 20:59
Ontwerp fusiedecreet goedgekeurd in commissie binnenland

Mei 2016

27/05/2016 08:13
studiedag : update regelgeving lokale besturen

13/05/2016 23:05
Algemene vergadering 12 mei 2016

13/05/2016 16:02
Concetpnota integratie gemeente OCMW vandaag goedgekeurd door Vl Regering = plan B

11/05/2016 15:39
Raad van state maakt opmerkingen ivm integratie gemeente - OCMW

April 2016

29/04/2016 17:17
Vacature financieel beheerder gemeente/OCMW Zingem

24/04/2016 11:18
Globaal rapport - structurele bevindingen uit de eerste detectie-audits bij OCMW-besturen

16/04/2016 20:29
Btw voor overheden in de praktijk: uw prangende btw-vragen op de valreep beantwoord

14/04/2016 10:57
Oproep : deel uw vonnissen of arresten inzake lokale belastingen

12/04/2016 17:01
Aanpassingen aan typebestek leningen

12/04/2016 10:15
Vorming duurzaam bankieren voor lokale besturen

Maart 2016

25/03/2016 10:44
Wijzigingen organieke decreten

23/03/2016 09:29
Turbo-opleiding 24 maart afgelast !!!

15/03/2016 10:33
Vacature financieel beheerder - gemeente/OCMW Sint-Lievens-Houtem

09/03/2016 08:34
Bevraging gebruik Centraal Bestand Beslagberichten : graag uw mening !

Februari 2016

27/02/2016 15:24
Gemeente-OCMW : eindelijk federaal wetsontwerp ...

23/02/2016 22:30
Lesprogramma "Turbo" voor startende financieel beheerders ...

22/02/2016 10:56
Vlaamse Regering wil premiestelstel onroerend erfgoed aanpassen ....

19/02/2016 15:07
BBC-overlegplatform : stand van zaken en standpunt VLOFIN

18/02/2016 17:46
Studienamiddag over de financiële verslaggeving van lokale besturen

17/02/2016 12:38
Rapport thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies beschikbaar

14/02/2016 20:53
Afsluiting boekjaar 2015 : niet te vergeten ....

14/02/2016 20:42
De interlokale vereniging en de toepassing van BBC

Januari 2016

29/01/2016 18:13
Oproep : heeft u "slimme projecten" op het programma in uw bestuur

25/01/2016 21:29
Werkruimtes Vlofin : mailingprobleem opgelost

19/01/2016 20:03
Vacature : financieel beheerder provincie Antwerpen

15/01/2016 14:58
Typebestek leningen, geplande wijzigingen (deel 2)

15/01/2016 14:47
Typebestek leningen, geplande wijzigingen (deel 1)

14/01/2016 16:06
E-invoicing : schot in de zaak ..

05/01/2016 17:46
Tax-shift : zware impact op gemeentelijke inkomsten uit opcentiemen personenbelasting

December 2015

21/12/2015 20:13
BBC-evaluatie : stand van zaken.

18/12/2015 21:11
BTW op werken aan schoolgebouwen : voortaan 6% ipv 21%

18/12/2015 20:57
Nieuwe BTW-omzendbrief voor lokale besturen is beschikbaar

15/12/2015 18:02
Eerste globaal rapport audits in lokale besturen

09/12/2015 17:16
Nieuwe factureringsregels BTW vanaf 1/1/2016

November 2015

28/11/2015 14:36
Mogen gedigitaliseerde facturen worden vernietigd?

18/11/2015 14:42
Gemeenteraadsbesluiten inzake aanvullende personenbelasting: opgelet ...

12/11/2015 17:44
De pensioenen : boekingswijzen en verklarende nota

04/11/2015 10:38
Boeking van uitzonderlijke dividenden, aflossing over diverse jaren

01/11/2015 11:47
Basispensioenbijdragevoeten DIBISS

Oktober 2015

13/10/2015 10:49
Taxshift - impact op de budgetten van lokale besturen

05/10/2015 17:21
Decreet Lokaal Bestuur : gemeenschappelijk standpunt federaties decretale graden

05/10/2015 17:37
En de teller staat op ... 113

01/10/2015 16:04
Compensaties gemeenten voor vrijstellingen onroerende voorheffing verdwijnen ..

01/10/2015 16:02
Wat kunnen CFO's en financieel beheerders van elkaar leren ?

September 2015

30/09/2015 15:32
Stijging aantal leefloners ..

26/09/2015 23:08
Standpunt Vlofin inzake de BBC-evaluatie

16/09/2015 17:18
Geen indexering lonen in 2016 ..

08/09/2015 10:48
BTW-vrijstelling wordt verhoogd vanaf 1/1/2016 ?

Augustus 2015

14/08/2015 14:49
Bent u geïnteresseerd op alle updates op de website van Vlofin in uw mailbox te krijgen ?

14/08/2015 14:25
Vlofin-opleidingen excel voor financieel beheerders

14/08/2015 12:15
opcentiemen personenbelasting ..

04/08/2015 21:55
Omzendbrief budgetten 2016

Juli 2015

07/07/2015 16:34
Watersector dan toch niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Juni 2015

30/06/2015 18:10
Roerende inkomsten : gemeenten krijgen gelijk van rechtbank

30/06/2015 18:04
Eindverslag commissie "decentralisatie"

28/06/2015 15:34
BBC-evaluatie : graag uw mening op de vragenlijst van ABB

18/06/2015 17:38
Tijdig indienen rekening ! Wat als deze nog niet af is ?

18/06/2015 10:28
Integratie gemeente - OCMW : bijzondere wet nodig of niet ?

11/06/2015 17:45
Vacature financieel beheerder : gemeente Bertem

09/06/2015 22:32
Tip van een collega mbt conformiteit jaarrekening !

03/06/2015 17:01
Gemeenten krijgen toegangsmachtiging databank DIV voor GAS

03/06/2015 16:59
Hoe scoor ik een goed punt bij de mandatarissen?

Mei 2015

28/05/2015 16:02
Watermaatschappijen vrijgesteld van vennootschapsbelasting

28/05/2015 10:35
Overleg kabinet Muyters

09/04/2015 14:35
Overlegplatform beheers- en beleidscyclus : update

25/05/2015 12:44
Financiële profielen : geactualiseerd

25/05/2015 12:41
Integratie sectorsubsidies in gemeentefonds : ontwerpdecreet goedgekeurd

12/05/2015 22:04
Nieuwe thema-audit op komst ..

12/05/2015 21:48
Vlofin gaf vandaag zijn mening ivm inkanteling aan Vlaams parlement

06/05/2015 11:40
Vlofin naar commissie Binnenland Vlaams Parlement

06/05/2015 08:52
VVSG-studiedag pensioenen

April 2015

29/04/2015 21:19
Jaarverslag Vlofin 2014 beschikbaar

23/04/2015 22:06
Joepie .. 50 Twitteraars volgen @vlofin

23/04/2015 20:39
Zware klap voor meerjarenplannen in Oost-en West-Vlaanderen ....

07/04/2015 21:28
We zijn met 473 en met bijna 100 "combi" financieel beheerders

02/04/2015 22:08
ABB en investeringsenveloppes: eindelijk goed nieuws

02/04/2015 21:42
Kortlopend thesauriebeheer en de beleidsrapporten

02/04/2015 19:01
Stand van zaken thema-audits retributies en lokale belastingen

01/04/2015 14:36
Verkeersveiligheidsfonds : weer onheil op til ...

Maart 2015

31/03/2015 17:55
Opgelet voor pishing-mails ...

27/03/2015 21:10
Het belang van overheidsinvesteringen voor de economie ( Belfius Research maart 2015 )

17/03/2015 21:31
Vacature ...

17/03/2015 11:37
Evaluatie BBC : graag horen wij uw mening !

13/03/2015 12:08
integratie gemeente/OCMW : presentatie nav de ronde van de provinciale afdelingen

13/03/2015 12:02
Quid vervanging gepensioneerde decretale graden gelet op nakende integratie gemeente /OCMW ...

03/03/2015 13:44
Toegang Kruispuntbank : alles wat u moet weten ...

Februari 2015

21/02/2015 12:58
Borgtocht bijzonder rekenplichtigen hulpverleningszones : Vlofin biedt een mooie oplossing ..

18/02/2015 14:16
Lidgeld 2015 - polis beroepsaansprakelijkheid : nieuwigheden

11/02/2015 22:58
De integratie : quid met ons statuut ...?

11/02/2015 22:52
Vlofin dan toch aanwezig op ronde van Vlaanderen minister Homans

04/02/2015 14:24
De jaarafsluiting in BBC : wij geven antwoord op uw vragen !

02/02/2015 09:56
Commissie decentralisatie

Januari 2015

29/01/2015 17:40
Lokale financiën blijven hot item ...

26/01/2015 16:01
Digitale rapportering 4de kwartaal 2014

16/01/2015 21:47
Vlaamse Regering keurt conceptnota "integratie OCMW's in gemeente" goed

16/01/2015 18:29
Nieuw type-bestek leningen beschikbaar

13/01/2015 21:56
Nota ABB inzake de geco-regularisatie

09/01/2015 11:00
Samenwerkingsovereenkomsten Vlofin

12/12/2014 15:45
Verkeersveiligheidsfonds ...achterstallige centen in zicht ?

09/01/2015 10:43
Vlofin en ECG schrijven samen brief naar minister van financiën

07/01/2015 22:39
De financieel beheerder-CFO als hyperstrategische functie ....

07/01/2015 22:25
Bedrijfsrevisor vereist in AGB's en APB's

06/01/2015 21:41
Gemeentelijke markt- en kermisrechten toch niet belastbaar

December 2014

15/12/2014 22:07
Presentaties Vlofin-studiedag overheidsopdrachten beschikbaar

13/12/2014 17:59
KB boekhouding hulpverleningszones gepubliceerd in staatsblad

08/12/2014 21:33
Westvlaamse financieel beheerders ..

05/12/2014 10:41
Omzendbrief politiezones : mooi op tijd beschikbaar ...

02/12/2014 09:15
Oesje : problemen op komst ?

November 2014

27/11/2014 16:28
Last minutes : besparingen in het basisonderwijs

25/11/2014 22:16
Geco's: nog een verhaal dat onze besturen financieel treft

20/11/2014 17:27
Gratis opleiding beginbalans

17/11/2014 11:03
Toegang Centraal Bestand Beslagberichten

14/11/2014 21:37
Nog ééntje ....

14/11/2014 09:58
De grillen van de FOD Financiën ...

07/11/2014 15:20
VVSG-analyse federaal regeerakkoord en impact op gemeente, OCMW, politie, brandweer, ...

07/11/2014 15:17
Guideline "financiering met projectbeheer"

Oktober 2014

31/10/2014 09:44
Studie over implementatie gemeentedecreet: goed bezig ...

29/10/2014 08:52
Vlaamse ministers hebben plannen

25/10/2014 21:50
Nieuw op de site, een fotogalerij

20/10/2014 22:22
De investeringsenveloppes ( deel 2 ) .... transparantie ...

16/10/2014 21:29
Benchmark uw bestuur : financiële profielen van lokale besturen nu beschikbaar

13/10/2014 21:24
Nieuwe FAQ ivm investeringsenveloppes ...

13/10/2014 20:31
Omzendbrief overgang naar nieuwe hulpverleningszone

16/10/2014 19:51
Vacature financieel beheerder provincie Limburg

10/10/2014 22:15
Nieuws vanuit de diverse beroepsverenigingen

09/10/2014 21:00
Erfgoedpremies ipv restauratiepremies : hoe zit de nieuwe regeling in elkaar?

09/10/2014 19:50
Wat staat er in het federaal regeerakkoord ?

07/10/2014 22:43
Opsplitsing toelagen brandweerzones: nu ook positief antwoord/standpunt VVSG en ABB

September 2014

26/09/2014 21:52
Toegang Centraal Bestand Beslagberichten : gratis infosessie voor Vlofin-leden en hun medewerkers

15/09/2014 23:12
Brandweerhervorming : hoe doet men het in West-Vlaanderen?

15/09/2014 22:47
En weet u al waar naar toe op 16 oktober?

09/09/2014 13:35
Omzendbrief budgetten 2015 beschikbaar

05/09/2014 22:07
Bedenkingen van een collega : "Betoelaagt uw bestuur ook investeringen met exploïtatietoelagen"?

Augustus 2014

28/08/2014 14:08
Politiezones : ophef rond omzendbrief PLP 52 die voorziet in trimesteriële financiële rapportering

27/08/2014 15:12
Simulaties responsabiliseringsbijdragen per bestuur : op komst ...

22/08/2014 19:54
Hoe wordt de bijzonder rekenplichtige van een hulpverleningszone aangewezen ?

19/08/2014 22:11
Grappig .... of net niet ?

15/08/2014 12:09
Federale overheid vermindert basisdotatie politiezones

15/08/2014 11:44
Infosessie toegang tot Centraal Bestand Beslagberichten.

Juli 2014

23/07/2014 17:45
Regeerakkoord : wat staat er in voor onze lokale besturen ? Einde OCMW in zicht ?

14/07/2014 23:10
Cijfermateriaal lokale besturen 2014-2019

14/07/2014 23:07
Rekening 2013 - deadline 20 juli ....

Juni 2014

27/06/2014 09:40
Droomt u ook van méér efficiënte digitale processen

25/06/2014 11:48
nieuwsbrief audit Vlaanderen

24/06/2014 21:24
Nieuwsbrief ABB ivm kwartaalrapportering : bedenkingen van een collega

24/06/2014 21:19
Belfius studie lokale financiën

15/06/2014 12:08
evolutie pensioenlasten : bekijk hoe het voor uw gemeente evolueert de komende 10 jaar

13/06/2014 08:43
Wetswijziging inzake mogelijkheid tot vestiging aanvullende belasting op gewestbelasting

11/06/2014 21:43
Elektronische gegevensuitwisselingen inzake oa fiscale notificaties, ...

04/06/2014 09:14
Overlijden ere-nationaal voorzitter René Mues

02/06/2014 18:31
Studiedag - naamswijziging

02/06/2014 18:30
Nieuwe website en nieuwe contactgegevens

02/06/2014 18:27
Nieuwe voorzitter Vlofin

02/06/2014 18:26
Jaarboek 2013

Mei 2014

06/05/2014 01:30
VLO wordt ....

06/05/2014 01:05
Studiedag en algemene vergadering VLO 20 mei 2014

06/05/2014 09:49
Brandweerzones : en hoe zit het met de vergoeding van de bijzonder rekenplichtige ?