Geactualiseerde procedureregels voor gemeente- en provinciebelastingen op komst

Het Vlaams Parlement heeft op 16 april 2024 zijn voorlopige goedkeuring verleend aan de wijziging van het decreet van 30 mei 2008.

De wijziging moet de lokale en provinciale besturen vlotter op de digitale snelweg zetten en maakt praktisch een aantal zaken duidelijker of gemakkelijker:

  • Eerste aanmaningen zijn kosteloos voor de belastingplichtige.
  • Het bestuur kan een vereenvoudigde aangifte gebruiken.
  • Het decretaal bepaalde maximumbedrag voor een fiscale boete wordt geïndexeerd.
  • Belastingschuldigen kunnen verzoeken om een belastingverhoging of fiscale boete kwijt te schelden of te verminderen.
  • OCMW-personeel kan bekleed worden met fiscale bevoegdheden, op dezelfde manier als het gemeentepersoneel.
  • Notarissen moeten de vervreemding van een onroerend goed voortaan melden aan de bevoegde financiële ambtenaar van de woonplaats van de verkoper en aan die waar het onroerend goed ligt.

Alle relevante documenten en de stand van zaken kan je op ieder moment raadplegen via de website van het Vlaams Parlement.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 23-04-2024 om 11u23 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!