Haard- en standplaatstoelageverhoging

Volgens het sectoraal akkoord 2020-2022 worden de salarissen van het personeel dat onder het Vlaams personeelsstatuut ressorteert (retroactief) vanaf 1 januari 2023 opgetrokken met 250 euro, en bijgevolg ook de drempelbedragen voor de haard- en standplaatstoelage. Dit heeft, overeenkomstig artikel 148 van de nieuwe gemeentewet, ook rechtstreekse impact op de lokale besturen omdat onze  haard & standplaatsvergoeding die van Vlaanderen volgt. Eventuele loskoppeling zou via decreet moeten gebeuren en het is niet duidelijk of dit er komt. Zoniet zal ook de haard & stanplaatstoelage bij de lokale besturen retroactief verhogen. Dit zou betekenen dat er nog heel wat looncorrecties voor 2023  moeten volgen en dat er personeelsuitgaven opduiken waar de besturen niet op hadden gerekend in de meerjarenplanning. Voorlopig is het nog wachten op een communicatie vanuit het agentschap voor binnenlands bestuur, maar VVSG richtte alvast een brief hierover naar de bevoegde minister.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 29-11-2023 om 16u43 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!