Rondvraag Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen over het gebruik van factoring bij lokale besturen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) doet een rondvraag om na te gaan hoe andere aanbestedende overheden in de bouwsector omgaan met overdracht van schuldvordering door de opdrachtnemer.

De VMSW stimuleert, adviseert, ondersteunt en financiert lokale woonactoren. Hierbij stellen zij meer en meer vast dat er aannemers (opdrachtnemers van de aanbesteding) zijn die hun schuldvorderingen overdragen aan een factoringmaatschappij. In het bijzonder bij faillissementen geeft dit vaak juridisch ingewikkelde situaties.

Daarom doen ze een rondvraag naar volgende informatie:

  • Komen lokale besturen in aanraking met de overdracht van schuldvordering door de opdrachtnemer tijdens een overheidsopdracht? Wat zijn de ervaringen hiermee?
  • Is er in de bestekken iets voorzien rond overdracht van schuldvordering?
  • Hoe gaat u om met factoring bij betaling van de factuur van een aannemer (opdrachtnemer)?

Collega's die hier info over hebben mogen rechtstreeks contact opnemen met Fabienne Debroeck, afdelingshoofd financiën bij de VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN fabienne.debroeck@vmsw.beT +32 2 505 43 18, M +32 470 20 30 00

Alvast bedankt voor je feedback en medewerking!

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 28-01-2022 om 16u53 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!