Algemene vergadering - statutenwijziging Vlofin

In kader van het decreet lokaal bestuur werd door Vlofin een statutenwijziging voorbereid.  Immers heeft dit decreet en inzonderheid de overgangsbepalingen een impact op onze functiebenaming, benaming vereniging, lidmaatschap .. .
Hiertoe werden 2 algemene vergaderingen ingepland. Nl op 25 april 2018 om 8u30 op het gemeentehuis van Lille en later op 17 mei op onze 2-jaarlijkse grote studiedag.
De eerste samenroeping is een pro forma samenroeping gezien we enkel aan de regels inzake aanwezigheidsquorum willen voldoen op de 2de algemene vergadering.  We verwachten u dan zeker op 17 mei maar daarvoor krijgt elk lid nog een uitnodiging.

De voorgestelde aanpassingen vinden jullie hieronder samengevat :

Art 1: ‘Vlaamse Lokale Financieel Beheerders’ wordt Vlaamse Lokale Financieel Directeurs’. De verkorte benaming Vlofin blijft behouden.
Art 4: in de eerste zin wordt ‘wettelijke graden’ vervangen door ‘decretale graden ‘.
Art 5: wordt vervangen door volgende tekst:
Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt.
VLOFIN telt ten minste vijftien effectieve leden.
De leden zijn onder andere de ondergetekende stichters.
De effectieve leden zijn: de financieel directeurs en adjunct-directeurs van de gemeenten, de financieel beheerders van de provincies, de gewestelijke ontvangers en de bijzonder rekenplichtigen van politiezones en hulpverleningszones. De Vlofin-leden die naar aanleiding van de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur aangesteld werden in een passende A-functie kunnen eveneens effectief lid worden. De toegetreden leden zijn: de gepensioneerde financieel beheerders, directeurs en adjunct-directeurs van de gemeenten, de OCMW’s, de provincies, de gepensioneerde gewezen financieel beheerders met passende A-functie, de gepensioneerde gewestelijke ontvangers en de gepensioneerde bijzonder rekenplichtigen van politiezones en hulpverleningszones.
Het lidmaatschap wordt bekomen door het betalen van het lidgeld.
Het verlies van de hoedanigheid van financieel directeur of adjunct-directeur, van gewestelijk ontvanger of van rekenplichtige  heeft automatisch het verlies tot gevolg van de hoedanigheid van effectief lid, behoudens tegengestelde beslissing van de raad van bestuur.
Art 23: in §2 wordt de zin ‘Elke provinciale afdeling zal minstens één financieel beheerder van een gemeente en één financieel beheerder van een OCMW afvaardigen.’ geschrapt.

 

Geplaatst door in Nieuws op 13-04-2018 om 16u40 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!