Hervorming nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten op inkomstenbelastingen

DE FOD Financiën publiceerde op 12 januari 2018 circulaire 2018/C/2 met betrekking op de wet van 25 december 2017. De wijziging heeft betrekking op de rentevoet die mag aangerekend worden ingeval een belastingplichtige niet binnen de vastgestelde termijn betaald of omgekeerd, de rentevoet ingeval de fiscus een geïnde belasting dient terug te betalen.

Deze nalatigheidsinteresten werden tot voor kort berekend aan een rentevoet van 7% Door de wetswijziging zal de toepasselijke rentevoet voor de opstaande schuld vanaf 1 januari 2018 slechts 4% bedragen. Voor de periode tot en met 2017 bedraagt de rentevoet nog steeds 7%.

De moratoriuminteresten worden berekend met de vastgestelde rentevoet inzake nalatigheidsinteresten, verminderd met twee procentpunten. In de praktijk dus 2% voor terugbetalingen in 2018.

Door de verwijzingsregel in artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 met betrekking op de lokale belastingen is deze wetswijziging en circulaire ook van toepassing op de lokale belastingen.

Geplaatst door Stefan HIMPENS in Nieuws op 16-01-2018 om 10u41 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!