Toelichting inzake Vlofin-polis Ethias in kader van DLB

De polis blijft in dit overgangsjaar van toepassing op alle leden op 01.01.2018

De verzekerde functies worden uitgebreid met: Financieel Directeur, Adjunct Financieel Directeur, Waarnemend Financieel Directeur

De VLOFIN–leden zijn dus verzekerd voor de functie die zij zullen uitoefenen in 2018. (dus o.m. voor de periode dat zij nog als financieel beheerder van gemeente en/of OCMW actief zullen zijn. De leden die in een andere (A-) functie worden tewerkgesteld blijven ook van de dekking genieten. (bv. rechtsbijstand om onregelmatigheden in de benoemingen, toepassing statuut… aan te vechten)

meer info in onze werkruimte statuut.

Geplaatst door in Nieuws op 31-12-2017 om 17u34 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!