Modernisering van het insolventierecht

De belangrijkste bepalingen m.b.t. het insolventierecht worden momenteel geregeld via de 'faillissementswet van 8 augustus 1997’ en de ‘wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen'. De wetgever hervormde heel recent het involventierecht en voegde een nieuw boek toe aan het Wetboek van Economisch Recht. De meeste bepalingen zullen ingaan per 1 mei 2018. De wet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 zullen vanaf dan opgeheven worden.

Het nieuwe boek XX 'insolventie van ondernemingen' bevat heel wat nieuwigheden:

  • Vrije beroepers, landbouwentiteiten, vzw's en alle natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit zullen failliet kunnen gaan
  • Vele procedures zullen elektronisch kunnen verlopen en data zal ook elektronisch beschikbaar worden voor de betrokken actoren
  • Het minnelijk akkoord wordt vernieuwd
  • Nieuwe bepalingen m.b.t. de 'ondermemingsbemiddelaar: een onderneming in moeilijkheden zullen beroep kunnen doen op een ondernemingsbemiddelaar die hem kan bijstaan bij het opstellen van een akkoord met de schuldeisers

Het boek XX is momenteel nog niet gecoördineerd in het wetboek van economisch recht. Dit volgt ongetwijfeld in de loop van het najaar.

Geplaatst door Stefan HIMPENS in Nieuws op 26-09-2017 om 16u14 onder Algemeen nieuws en financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!