Aangifte schuldvordering bij falingen : wijzigingen vanaf 1/4/2017

Vanaf 1 april 2017 dienen aangiftes van schuldvorderingen inzake falingen te gebeuren via het Centraal Register Solvabiliteit en betaal je 6 euro per ingediende verklaring van schuldvordering faillissement in het Centraal Register Sovabiliteit

 

In het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2017 werd de wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit gepubliceerd. 
Het Centraal Register Solvabiliteit is de geïnformatiseerde gegevensbank waarin het faillissementsdossier wordt opgenomen en bewaard. Het register bevat alle gegevens en stukken betreffende de faillissementsprocedure en zal als authentieke bron gelden voor alle akten en gegevens die erin zijn opgenomen. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone zullen gezamenlijk instaan voor de inrichting en het beheer van het register. Volgende personen hebben – in de vervulling van hun wettelijke opdracht – toegang tot de gegevens opgenomen in het register: de magistraten, de griffiers, het openbaar ministerie, de parketsecretarissen, de curators, de rechter-commissarissen, alsook de gefailleerden, de schuldeisers, de derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, en de beheerder. 
Om de kosten te dekken die veroorzaakt worden door het beheer van het register, geven het neerleggen van schuldvorderingen door de schuldeisers, de inzage van het faillissementsdossier via het register en het beheer van het faillissementsdossier middels het register aanleiding tot de inning van een retributie waarvan de Koning het bedrag, de voorwaarden en de nadere regels van inning bepaalt.

website van het Centraal Register Sovabiliteit: http://www.regsol.be/ (op 24.03.2017 nog niet operationeel.)

De schuldeisers zullen eerstdaags op de website www.regsol.be een duidelijke handleiding en instructiefilmpjes terugvinden, belooft de website http://www.diplad.be/nl-BE/news/9/29/Centraal-Register-Solvabiliteit-van-start.aspx 

Geplaatst door in Nieuws op 26-03-2017 om 19u58 onder financieel beheer

Reacties (1)

  1. kleien correctie op dit bericht : krachtens art 5/6par4 van de faillissementswet zijn overheidsinstellingen vrijgesteld van de retributie

    door Communicatie Vlofin op 02/05/2017 17:34

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!