Voorontwerp decreet lokaal bestuur goedgekeurd door Vlaamse regering 24/2/2017

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 24 februari jongstleden het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur de eerste keer principieel goed. Dit voorontwerp van decreet en de bijbehorende memorie van toelichting kan je hier raadplegen.

Uiteraard heeft het nog een weg te gaan ( advies raad van state, opnieuw Vlaamse regering, commissie en Vlaams parlement ).

 Belangrijke vaststellingen ( die ons ook tevreden stemmen ):

-de salarisschaal wordt vast 130% van de huidige schalen van deze van financieel beheerder
-inzake onze taken en verantwoordelijkheden blijft alles grosso modo wat het nu is met bijkomend een onafhankelijke rapportering inzake financiële risico's
-aanstelling in passende functie niveau A of als adjunct financieel directeur voor hij/zij die uit de boot valt
-aandacht voor de gewestelijke collegae

We heben voor jullie ook nog een nota met de belangrijkste elementen en uitgangspunten alsook een nota met samenvattend alle bepalingen die ons als financieel beheerder/directeur raken.

Geplaatst door in Nieuws op 26-02-2017 om 11u25 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!