Reiskosten en de fiscus ...

Gemeenten en OCMW’s zitten momenteel tussen twee vuren wat betreft de voorziene vergoeding voor reiskosten. Enerzijds moeten ze de kilometervergoeding uit artikel 156 van het Rechtspositiebesluit van 7 december 2007 volgen – er is lokaal geen keuze (bedrag = 0,3424 €/km). Anderzijds aanvaardt de fiscale administratie enkel de forfaitaire terugbetaling van een vergoeding voor reiskosten in opdracht van de werkgever als het bedrag niet hoger ligt dan de kilometervergoeding die de federale overheid aan haar personeel toekent (0,3363 €/km). De werkgever die een hogere kilometervergoeding voor dienstreizen toekent zal de werkelijke kosten met andere woorden moeten bewijzen.  VVSG is hierover in gesprek met de fiscale administratie.

Geplaatst door in Nieuws op 16-10-2016 om 22u21 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!