Borgstelling bijzonder rekenplichtingen : definitief afgeschaft

In het staatsblad van 15 september jongstleden verscheen de wetswijziging die de borg voor de bijzonder rekenplichtingen bij de politie afschaft. Tot op heden moesten bijzonder rekenplichtigen die geen financieel beheerder waren nog een borg stellen.  Door deze wetswijziging is deze anomalie nu definitief verleden tijd. Artikel 31 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2001 en 20 juni 2006 werd immers opgeheven.

Geplaatst door in Nieuws op 18-09-2016 om 22u33 onder politie

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!