Vlofin standpunt zittende titularissen integratie OCMW/gemeente

De conceptnota van de Vlaamse regering betreffende de integratie van het openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de gemeentebesturen (de organieke uitwerking) bepaalt in punt 2.2 (ambtelijke integratie) dat “de gemeente en het OCMW hebben …één gemeenschappelijke financieel beheerder, de financieel directeur genoemd; … Een overgangsregeling regelt de aanstelling van de eerste directeurs (die uiterlijk op 1 januari 2020 in functie treden), met een voorrangsregeling ten voordele van de huidige … zittende financieel beheerders. De … financieel beheerder die geen directeur wordt, krijgt een waarborgregeling (behoud rechten, passende functie).”

Vlofin wenst uitdrukkelijk dat deze voorrangsregeling wordt uitgewerkt in die zin dat de reeds cumulerende titularissen van rechtswege dienen te worden aangesteld en in de situatie dat er nog 2 titularissen zijn de keuze enkel van rechtswege kan geschieden tussen deze 2 zittende titularissen. Er kan hierbij voor Vlofin dan ook nooit sprake zijn van het opleggen van (bijkomende) voorwaarden en toetsing aan die voorwaarden. De motivering hierover vinden wij in het feit dat, in tegenstelling met de gemeentefusies, er bij een integratie van een OCMW natuurlijk sprake is van een substantiële taakverzwaring, maar er geen fundamentele wijziging in de specificiteit van de functie optreedt.

Vlofin maakt op 5/7 op een kabinetsbezoek een schrijven terzake over aan minister Homans.

Daarnaast wordt samen met de andere federaties ook nog een gemeenschappelijk schrijven overgemaakt met vooral voorstellen voor zij die uit de boot kunnen vallen. 

Dit alles werd beslist op een bijzondere raad van bestuur van 29 juni ( verslag vind je hier )

Geplaatst door in Nieuws op 04-07-2016 om 22u54 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!