Gemeente-OCMW : eindelijk federaal wetsontwerp ...

De ministerraad keurde gisteren op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de organieke wet over de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) wijzigt. Het voorontwerp van wet is, in overeenstemming met het regeerakkoord, erop gericht om gemeentelijke overheden opdrachten te laten uitvoeren die momenteel enkel aan de OCMW's toekomen. De huidige opdrachten van de OCMW's worden daarbij gewaarborgd: maatschappelijke dienstverlening, het respect voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en het professionalisme van de toegekende dienstverlening. Het voorontwerp van wet is niet van toepassing op de zes faciliteitengemeenten uit de Brusselse rand en ook niet op de gemeenten Comines-Warenton en Fourons. De wet zal in werking treden op 1 december 2018. Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Concreet zou artikel 2 van de OCMW-wet (dat vandaag o.a. zegt dat elke gemeente wordt bediend door een OCMW met rechtspersoonlijkheid) worden aangevuld met volgende zinnen: 'Behoudens een andersluidende beslissing van de toezichthoudende overheid, kunnen de gemeenten, in afwijking van het eerste en het tweede lid, rechtstreeks de opdrachten uitvoeren die werden toegewezen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. In dat geval nemen zij als rechtsopvolger de goederen, rechten, lasten en verplichtingen over van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.' 

Geplaatst door in Nieuws op 27-02-2016 om 15u24 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!