Lesprogramma "Turbo" voor startende financieel beheerders ...

Naar goede tweejaarlijkse traditie richt de werkgroep vorming van de VLOFIN het turbo lesprogramma in voor beginnende financieel beheerders. In dit lesprogramma worden collega’s die nog maar net gestart zijn of nog maar een paar jaar aan de slag zijn (voorrang wordt gegeven aan collega’s die vanaf 2013 gestart zijn) door ervaren collega’s wegwijs gemaakt in een aantal aspecten van het ambt van financieel beheerder. Het programma loopt van maart 2016 tot mei 2016.
We starten met de sessies Fiscale en niet-fiscale invorderingen (VM) en Debiteurenbeheer cliënten sociale dienst (NM) op woensdag 09 maart, vervolgens de BBC-boekhouding verder uitgediept op donderdag 24 maart, het OCMW-decreet en -wet op 07 april en uiteindelijk het Gemeentedecreet op 21 april. Wat de wetgeving overheidsopdrachten betreft zijn er veel veranderingen in de wetgeving op til. De werkgroep verleent haar samenwerking aan uitgeverij Vandenbroele om daarover een aantal studiedagen te organiseren en wij raden de turbo deelnemers aan om daaraan deel te nemen. De data zijn bepaald op 03 mei en 13 mei.

 

Eerstdaags krijgen jullie een mailing met inschrijfmogelijkheid.

Meer info : vorming@vlofin.be

Geplaatst door in Nieuws op 23-02-2016 om 22u30 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!