BBC-overlegplatform : stand van zaken en standpunt VLOFIN

De sectie BBC-forum op de website van het Agentschap Binnenlands bestuur is heden aangevuld met het ontwerpverslag van de vergadering van 25 november 2015 en de eerste ontwerpen voor de bijsturing van de regelgeving over de BBC (decreet, memorie van toelichting, uitvoeringsbesluiten en bijbehorende schema’s). De ontwerpteksten en bijbehorende schema’s zijn louter interne werkdocumenten van het agentschap, zonder officiële status maar zijn uiteraard interessant materiaal.  Vlofin was aanwezig op dit platform en op de vergadering van 24 februari . Eventuele opmerkingen of suggesties mogen steeds naar info@vlofin.be.  De teksten werden ook reeds besproken op het dagelijks bestuur van Vlofin van 18 februari.
Het merendeel van de aanpassingen sluit aan bij de visie van Vlofin. Het aantal schema’s wordt sterk gereduceerd en de beperkingen op kredietvlak worden sterk verminderd.

Meer info over de stand van zaken en onze houding vinden jullie HIER

Geplaatst door in Nieuws op 19-02-2016 om 15u07 onder BBC

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!