Typebestek leningen, geplande wijzigingen (deel 2)

Volgens de nieuwe Europese richtlijn (2014/24/EU) met betrekking tot overheidsopdrachten behoren opdrachten inzake het aangaan van leningen tot de uitgesloten opdrachten. Voorlopig geldt de afschaffing nog niet want de Europese richtlijn (2014/24/EU) moet nog worden omgezet in nationale regelgeving tegen ten laatste april 2016.

De Federale regering werkt aan een volledig nieuwe wet (in vervanging van de huidige wet van 2006). Het wetsontwerp werd onlangs goedgekeurd door de regering en zal in de loop van het voorjaar voorgelegd worden aan de Kamer. Tegelijkertijd werkt men aan een nieuw KB plaatsing en een wijziging van het KB uitvoering. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regelgeving van kracht wordt maar de huidige regels blijven in elk geval van toepassing.

Hoewel bij het aangaan van leningen de wetgeving op overheidsopdrachten wegvalt, blijven de beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. Met het verdwijnen van de wetgeving overheidsopdrachten in dergelijke contracten verliezen we ook het comfort dat alleen de bestektekst en de wetgeving geldig is als toetredingscontract. Het lijkt daarom aangewezen dat besturen een typebestek kunnen blijven gebruiken waardoor we bijvoorbeeld vermijden dat iedereen de algemene voorwaarden van banken moet vergelijken. De werkgroep (VVSG/VLOFIN) zal daarom in de loop van 2016 een nieuw typebestek ontwikkelen in samenspraak met febelbin.

Geplaatst door Stefan HIMPENS in Nieuws op 15-01-2016 om 14u58 onder Algemeen nieuws en financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!