Taxshift - impact op de budgetten van lokale besturen

Zaterdag 10 oktober bereikte de federale regering een akkoord met betrekking tot de verdere invulling van de zogenaamde taxshift. De taxshift wordt voorgesteld als een verschuiving van lasten uit arbeid naar lasten op vermogen en gezondheid. De taxshift zal eveneens verschuivingen veroorzaken binnen de budgetten van lokale besturen. De daling van de lasten op arbeid creëert ruimte op het personeelsbudget van lokale besturen maar of deze lastendaling in verhouding zal staan met de aangekondigde vermindering van fiscale druk is nog maar de vraag.

update 23/10/2015 : Volgens de website van VVSG zou er geen verlaging van de werkgeversbijdrage tot 25% komen voor de contracten in onze besturen ...maar dit werd nog niet officieel bevestigd.

Geplaatst door Stefan HIMPENS in Nieuws op 13-10-2015 om 10u49 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!