Het belang van overheidsinvesteringen voor de economie ( Belfius Research maart 2015 )

De Belgische overheden investeren relatief weinig. Het aandeel van de investeringen in de totale overheidsuitgaven neemt jaar na jaar af, en ook internationaal scoren wij zwak. Nu blijkt uit een recente IMF-studie dat een toename van de overheidsinvesteringen ter waarde van 1 % van het bbp – indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan – dat bbp na één jaar kan doen groeien met 0,4 %. Na vier jaar kan die impact tot 1,5 % bedragen. Zou dat ook mogelijk zijn in België? En zo ja, wat is daar dan voor nodig? Dat is een van de vragen die vandaag centraal staan in een gloednieuwe studie van Geert Gielens, chief economist van Belfius, en zijn teams, met als titel: “Het belang van overheidsinvesteringen voor de economie”. Sinds vele jaren analyseert Belfius Research grondig de rekeningen en begrotingen van de lokale besturen in België en publiceert eind juni een gedetailleerde stand van zaken over de financiële gezondheid van de gemeenten in de drie Gewesten van het land. Naast deze klassiek geworden studies over de lokale financiën heeft Belfius Research besloten om, afhankelijk van de actualiteit, ook een aantal thematische analyses te publiceren over aspecten die rechtstreeks betrekking hebben op de overheidsfinanciën en dus alle burgers aanbelangen. De eerste van deze thematische studies is gewijd aan het belang van overheidsinvesteringen voor de economie en kan gedownload worden op : https://www.belfius.be/publicsocial/NL/Expertise/Studies/Thema-analyses/index.aspx

Geplaatst door in Nieuws op 27-03-2015 om 21u10 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!