Nieuw type-bestek leningen beschikbaar

VVSG en VLOFIN hebben het typebestek leningen herwerkt. De laatste versie van het type-bestek leningen dateert van 2013. De nieuwe opdrachtdocumenten en de toelichting vindt u in de werkruimte financiering: typebestek leningen en schuldpapier

De voornaamste wijzigingen concentreren zich op drie domeinen:

 1. Enkele aanpassingen conform de wetgeving overheidsopdrachten:
  1. tekstuele verbeteringen
  2. Strafbepalingen kunnen niet binnen wetgeving overheidsopdrachten. De bepaling die zegt dat er geen verwijlintresten aangerekend mogen worden ingeval de opgave van de verschuldigde bedragen niet op tijd is bezorgd werd daarom geschrapt.
 2. Facultatief wordt de mogelijkheid voorzien om de procedure elektronisch te laten verlopen. Surf zeker eens naar de websites van VVSG en e-tendering.
 3. Controle juiste berekening rentevoet na toepassing van de marge:
  1. Besturen hebben de mogelijkheid om voor de berekening van de fictieve aflossingstabel na toepassing van de geboden marge, zelf opgave te doen van de te gebruiken euribor en IRS-tarieven. Dit kan handig wanneer de toegang tot de ICAP-referentierentevoet niet meer vrij toegankelijk zou zijn. Indien van deze keuze gebruik wordt gemaakt moet het bestuur bij de lancering van de opdracht de te gebruiken EURIBOr- en IRS-rentevoeten meegeven.
  2. Besturen hebben steeds het recht om een schermafdruk te krijgen die aantoont dat de dienstverlener de juiste quoteringen heeft toegepast.
Geplaatst door Stefan HIMPENS in Nieuws op 16-01-2015 om 18u29 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!