Verkeersveiligheidsfonds ...achterstallige centen in zicht ?

De ministerraad van 11 december heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd inzake de verdelingsmodaliteiten van het saldo van het verkeersveiligheidsfonds (ontvangsten 2009). Het totaal te verdelen bedrag  voor 2009 bedraagt ongeveer 9 miljoen euro. De Vlaamse zones ontvangen in totaal 5,8 mio. Nu moet de Raad van State haar advies nog geven over het ontwerp-KB.  Op nog te ontvangen gelden van na 2009 blijft het nog steeds wachten op enige regeling ...

NVDR op 09.01.2015 : we vernamen dat de achterstallen tegen einde januari zouden worden gestort.

Geplaatst door in Nieuws op 12-12-2014 om 15u45 onder politie

Reacties (1)

  1. Het KB van 30.12.2014 tot uitvoering van art. 7, par. 1, tweede en derde lid van de wet 06.12.2005 betr. de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14.01.2015

    door Jean-Philippe Vandeputte op 16/01/2015 17:05

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!