Oesje : problemen op komst ?

Verzekeraar Ethias bijt voor de tweede keer in het zand tegen de fiscus in hun geschil over het niet betalen van roerende voorheffing op beleggingsproducten. De factuur loopt op tot bijna 400 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Het hof van beroep van Luik velde eind vorige week een arrest over het jarenlange conflict tussen Ethias en de fiscale administratie. De verzekeraar, die al in eerste aanleg had verloren, wordt nog eens in het ongelijk gesteld.

Het geschil draait rond tienduizenden pensioenverzekeringen die een reeks lokale besturen bij Ethias hadden afgesloten om de wettelijke pensioenen van hun vastbenoemde statutaire personeelsleden en hun rechthebbenden te verzekeren. De fiscus is van oordeel dat die pensioenverzekeringen niet als een verzekeringsovereenkomst beschouwd moeten worden, maar als een overeenkomst van vermogensbeheer. De fiscale administratie meent dat er op de inkomsten uit die contracten roerende voorheffing moet worden betaald. Ethias betwist dat. De verzekeraar bekijkt de mogelijkheid om al dan niet in Cassatie te gaan.

Geplaatst door in Nieuws op 02-12-2014 om 09u15 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!