Last minutes : besparingen in het basisonderwijs

Het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 bevat een aantal besparingsmaatregelen die, onder meer, betrekking hebben op de vaststelling van de werkingsbudgetten in gewoon en het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2014-2015. In het kader van dit ontwerp van decreet wordt, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring, in het gewoon basisonderwijs het globale werkingsbudget verminderd met 2,24% en in het buitengewoon basisonderwijs met 2,26%. De verrekening van deze maatregel zal gebeuren via het saldo dat in de loop van de maand juni 2015 wordt toegekend.

Bron : hier

Geplaatst door in Nieuws op 27-11-2014 om 16u28 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!