Gratis opleiding beginbalans

Afgelopen maand organiseerde BDO opleidingssessies rond de beginbalans, Voor wie toen niet aanwezig kon zijn, herhalen BDO deze opleidingssessie op volgende locaties en data: 

BDO Gent op maandag 8 december 2014 van 09.00u tot 11.00u

BDO Antwerpen op dinsdag 9 december 2014 van 09.00u tot 11.00u

BDO Hasselt op vrijdag 12 december 2014 van 09.00u tot 11.00u

INHOUD:
"Bij de implementatie van de BBC merkte BDO dat de opmaak van de beginbalans sterk onderschat wordt en dikwijls verkeerdelijk en veelal te diepgaand aangepakt wordt. Nochtans is dit niet onbelangrijk, het is namelijk de ‘eerste boeking’ van de BBC. Vandaar dat een gratis opleidingssessie wordt aangeboden. Enkele concrete zaken die BDO zal bespreken:
- hoe gaan we om met de opmaak en waardering van de het onroerend en roerend patrimonium; wat zijn de mogelijkheden
- hoe dienen financiële vaste activa te worden opgenomen
- wat met voorraden, wanneer op te nemen, wanneer niet
- wat met waardeverminderingen op vorderingen, wat zijn de mogelijkheden
- wat met de voorzieningen voor risico’s en kosten
- wat met andere provisies zoals voorzieningen vakantiegelden, …
- wat met achterstallige zaken zoals bijdragen aan brandweer, toelagen, …
- wat met de R/C tussen gemeente en ocmw
- …

Aan de hand van een eenvoudige checklist overlopen we al deze zaken; we bespreken telkens: - het waarom - mogelijke aanpakken (waar pragmatisme troef is) - de effecten op de eerste jaarrekening - de effecten op de het financieel evenwicht (resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge) We geven ook een eenvoudig sjabloon mee hoe al deze correcties kunnen verwerkt worden en later kunnen verklaard worden. Deze zaken maken ook deel uit van de waarderingsregels die eveneens besproken worden tijdens de sessie.

PRAKTISCHE INFORMATIE: U kan zich gratis inschrijven voor één van onderstaande sessies, met maximum twee deelnemers per bestuur:
• Sessie in Gent op maandag 8 december 2014 van 09.00u tot 11.00u Adres: BDO Gent – Axxes Business Park - Guldensporenpark 100 blok K – 9820 Merelbeke
• Sessie in Antwerpen op dinsdag 9 december 2014 van 09.00u tot 11.00u Adres: BDO Antwerpen – Uitbreidingstraat 72 – 2600 Berchem
• Sessie in Hasselt op vrijdag 12 december 2014 van 09.00u tot 11.00u Adres: BDO Hasselt – Prins Bisschopssingel 36 – 3500 Hasselt
Gelieve in uw inschrijvingsmail naar public.sector@bdo.be volgende gegevens van elke deelnemer te vermelden: • voornaam en naam • functie • naam bestuur • mailadres
Uw inschrijving is pas definitief als u van BDO een bevestigingsmail hebt gekregen."

Geplaatst door in Nieuws op 20-11-2014 om 17u27 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!