Nieuws vanuit de diverse beroepsverenigingen

Op de website van ECG lezen we dat er momenteel al 35 combinatie-secretarisssen zijn die dus gemeente en OCMW combineren.

Bij de financieel beheerders zitten we aan 84.

Bij VVOS vernamen we juridisch nieuws. VVOS stapte vorig jaar naar de Raad van State voor de vernietiging van een artikel in een BVR waarmee de Vlaamse Regering de vereiste van het akkoord van de functiehouder schrapte bij vermindering of vermeerdering van de prestaties van een decretale graad. In kader van dat annulatieberoep vernietigde de raad van state in een arrest van 07.10.2014 artikel 6, 5° en 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 ‘tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de ambten van gemeentesecretaris, gemeentelijk financieel beheerder, secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deeltijds kunnen worden uitgeoefend, en houdende vaststelling van sommige gevallen waarin de ambten van gemeentelijk financieel beheerder en van financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger."
Hierdoor stelt de raad van state duidelijk dat het akkoord van de titularis steeds vereist is. Meer info vinden jullie HIER

In kader oa van de geplande integratie van het OCMW in de gemeente en de aanpak van deze problematiek alsook de weerslag op ons ambt waren er ook reeds contacten tussen Vlofin, ECG en VVOS. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Geplaatst door in Nieuws op 10-10-2014 om 22u15 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!