Opsplitsing toelagen brandweerzones: nu ook positief antwoord/standpunt VVSG en ABB

Na oa de vrije tribune op onze website een paar weken geleden volgen in deze discussie nu ook VVSG en ABB met een standpunt.

Het standpunt van VVSG vinden jullie ook in onze werkruimte brandweer. Het standpunt van ABB is terug te vinden bij de FAQ op hun site. We geven het hieronder integraal weer.

"Moet de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone opgesplitst worden in een werkingssubsidie en een investeringssubsidie? De gemeente financiert zowel de reguliere werking als de investeringen van de hulpverleningszones. Dat betekent dat de gemeentelijke dotatie in principe opgesplitst moet worden in een werkingssubsidie (subsidie als tussenkomst in de werking van de hulpverleningszone) en een investeringssubsidie (subsidie om vaste activa te verwerven of te behouden). De aard van de tussenkomst van de gemeente moet in principe blijken uit de begroting van de hulpverleningszone. De uitgaven en de financiering voor de geplande investeringen moet ze volgens de regels van de NGB opnemen in de buitengewone dienst. De gemeente schrijft de dotatie voor de gewone werking in op het exploitatiebudget. De tussenkomst voor de financiering van de investeringen schrijft ze in haar budget in als een investeringssubsidie. Het onderscheid tussen beide heeft belangrijke gevolgen voor het financieel evenwicht van het meerjarenplan van de gemeenten. Aangezien de hulpverleningszones nog volgens het NGB-systeem werken, bevat hun begroting en hun boekhouding ook de mogelijkheid om overboekingen op te nemen van de gewone naar de buitengewone dienst. De zones kunnen er dus voor opteren om bepaalde investeringen (bv. vervangingsinvesteringen, investeringen met een eerder beperkte financiële impact voor de gemeenten) te financieren met een overboeking uit de gewone dienst. In dat geval valt het bedrag van de overboeking in het budget van de gemeente ten laste van de werkingssubsidie. Het behoort tot de lokale autonomie om in overleg tussen de zone en de gemeente te kiezen voor de methode die het beste past bij de concrete lokale situatie en de gemeenschappelijke belangen van de zone en de gemeenten, zonder het basisprincipe uit het oog te verliezen."

Geplaatst door in Nieuws op 07-10-2014 om 22u43 onder brandweer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!