Toegang Centraal Bestand Beslagberichten : gratis infosessie voor Vlofin-leden en hun medewerkers

Het CBB is in de eerste plaats een gecentraliseerd register waarin alle informatie aangaande het beslag, de delegatie, de overdrachten en de collectieve schuldenregelingen in hoofde van de rechtsonderhorigen vervat ligt. Aangezien de verschillende gebruikersgroepen een coherent beeld wordt geschetst van de financiële situatie van een schuldenaar, biedt het CBB een welkome leidraad aan de betrokken partijen om te oordelen of een bepaalde uitvoeringsmaatregel ten aanzien van deze persoon opportuun is. Derwijze kan de gerechtelijke actor een procedure- en kostenefficiënte keuze maken en de hulpbehoevende beter begeleiden. Met de wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering werden enkele nieuwe gebruikersgroepen opgenomen waaronder de Kansspelcommissie, DAVO, lokale ontvangers, Vlabel, …, terwijl enkele bestaande gebruikers zelf een (beperkt) registratierecht kregen, zoals de notarissen en de schuldbemiddelaars. Het voorbije anderhalf jaar werd door diverse partijen hard gewerkt en getest om de toegang voor ons financieel beheerders technisch rond te krijgen. De Nationale Kamer van de Gerechtsdeurwaarders beheren het systeem. Nu alles rond is zal op een infosessie georganiseerd door de Kamer van de Gerechtsdeurwaarders alles toegelicht worden ( werking, hoe toegang krijgen, ... ). De infosessie is speciaal voor Vlofin georganiseerd die ook de inschrijvingen registreert. 

De infosessie is éénmalig en dus komt u best als u de toegang wil. De infosessie zal doorgaan op 4/11/2014 in SQUARE-BRUSSELS MEETING CENTRE in de zaal Copper Hall (Ligging: Kunstberg, vlabij het centraal station, er is ook een parking vlakbij (ingang in de Stuiversstraat / Rue des Sols). Info: www.squarebrussels.com )

Programma : Verwelkoming vanaf 13:30 u - Infosessie van 14:00 tot uiterlijk 16:00 u - Er is geen pauze voorzien en dus ook geen drankje Presentatie met behulp van een aantal slides + een live demo van CBB in onze testomgeving. Uiteraard zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen.

De infosessie is gratis 

U dient vooraf in te schrijven en dit kan HIER

Geplaatst door in Nieuws op 26-09-2014 om 21u52 onder financieel beheer

Reacties (3)

 1. Zouden we een medewerker mogen afvaardigen? Ben zelf bezet die namiddag.

  door Stefan Himpens op 27/09/2014 20:25

 2. Uiteraard kan u een medewerker afvaardigen. Er zijn 500 plaatsen voorzien :-)

  door Communicatie Vlofin op 27/09/2014 21:54

 3. Deze infosessie heeft ook zin voor ocmw-ontvangers, lijkt me. Ook zij hebben debiteurenbeheer in hun takenpakket.

  Het CBB toegankelijk maken voor de lokale besturen is een project dat toch al zo’n +3 jaar loopt.
  Samen met het CBB liep ook een project om de KSZ toegankelijk te maken voor gemeenteontvangers (de ocmw-ontvangers hebben wettelijk toegang). In verschillende overlegstructuren is gepoogd om dit laatste wettelijk/organisatorisch rond te krijgen. Maar dit lukte niet.

  Vanuit o.m. V-ICT-OR en Corve is toen de suggestie gedaan dat de gemeenteontvanger de OCMW-ontvanger zou toegang geven tot CBB; en de OCMW-ontvanger de gemeenteontvanger voor de KSZ. Beide toepassingen werken met een trapstructuur van verantwoordelijkheden. Dit mag en kan juridisch. En op die manier is er een wederzijds evenwicht van geven en nemen.
  Is dit ideaal ? Neen. Voor beide projecten (CBB & KSZ) was een wettelijke regeling voor beide ambten het optimum geweest.
  De work-around kan echter wel een mooi voorbeeld zijn van een intensere samenwerking tussen beide besturen, niet ?

  door Communicatie Vlofin op 29/09/2014 14:22

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!