Regeerakkoord : wat staat er in voor onze lokale besturen ? Einde OCMW in zicht ?

..... "Gemeenten kunnen vrijwillig fusioneren. We stimuleren hen hiertoe door een financiële bonus, en door grotere autonomie en extra bevoegdheden toe te kennen aan de middelgrote steden en gemeenten, en de grootste steden."

"We integreren de OCMW’s uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode volledig in de gemeentebesturen (vrijwillig voor de centrumsteden).

"We integreren volgende sectorale subsidies aan lokale besturen in het Gemeentefonds: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De verdeling van het totale bedrag dat hierdoor wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds, zal gebeuren overeenkomstig het aandeel dat de gemeenten in 2014 krijgen uit al deze subsidieregelingen samen." .....

Wie meer wil lezen kan dit via deze link

Vlofin volgt de problematiek van oa de geplande integratie en de weerslag op onze functie ( statuut, ... ) uiteraard nauwgezet op en zal waken over de statuten van zowel de gemeente als OCMW-collegae als zij die cumuleren ( gemeente/ocmw, ocmw/ocmw, ... ) rekening houdende met de diverse regimes die er zijn, ... . 

 

Geplaatst door in Nieuws op 23-07-2014 om 17u45 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!