Rekening 2013 - deadline 20 juli ....

Volgens de decreten moet de jaarrekening door de raad vastgesteld worden in het eerste semester van het daaropvolgende jaar. Een afschrift van die vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de provinciegouverneur. Tegelijkertijd moet ook de digitale rapportering aan de Vlaamse Regering bezorgd worden. Als ze op 30 juni 2014 nog geen vastgestelde jaarrekening hebben, moeten de BBC-besturen de gegevens over het ontwerp van de BBC-jaarrekening 2013 in een digitaal bestand bezorgen. De jaarrekening en de digitale rapportering (of de ontwerpgegevens voor de BBC-besturen) moeten dus tegen uiterlijk 20 juli ingestuurd worden. Die termijnen stellen de Vlaamse overheid in staat om te voldoen aan de Europese rapporteringsverplichtingen.

Geplaatst door in Nieuws op 14-07-2014 om 23u07 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!