Wetswijziging inzake mogelijkheid tot vestiging aanvullende belasting op gewestbelasting

In het Staatsblad van 16.05.2014 verscheen de wet van 19.04.2014 houdende wijziging Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen Deze wet verduidelijkt dat het verbod voor provincies, gemeenten en agglomeraties om opcentiemen te heffen op de inkomstenbelastingen en om gelijkaardige belastingen te heffen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, enkel de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft. De wet voert ook een nieuwe uitzondering in, die gemeenten, provincies en agglomeraties expliciet toelaat om opcentiemen te heffen op eigenlijke gewestbelastingen die gebaseerd zijn op het federaal kadastraal inkomen.

Verduidelijking hierover vinden jullie HIER

Geplaatst door in Nieuws op 13-06-2014 om 08u43 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!