Brandweerzones : en hoe zit het met de vergoeding van de bijzonder rekenplichtige ?

Vorige week bereikte ons een ontwerp KB met de vergoedingen voor de bijzonder rekenplichtigen. Ondanks diverse vergaderingen omtrent het statuut van deze bijzonder rekenplichtige vond de regering het blijkbaar niet belangrijk daar aandacht aan te geven. Diverse KB's mbt de brandweer passeerden de voorbije weken de regeringstafel en ook het nieuws behalve ... Zeer jammer vinden we dat. Blijkbaar is het niet hebben van een uniform een groot nadeel om in deze iets gedaan te krijgen. De brandweerzones verdienen nochtans een goed financieel beheer en een deftig statuut en verloning voor diegene die dit moet waarmaken horen daar uiteraard bij. Onze federale regering ligt er blijkbaar niet van wakker. We hebben hier helaas en déja-vu-gevoel ...

In art 6 is bepaald : “Het jaarbedrag van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige wordt vastgelegd door de raad. Het maximaal jaarbedrag van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige varieert naargelang de categorie van de zone en kan niet hoger zijn dan 95% van het bedrag van de mandaattoelage van de commandant van een zone van dezelfde categorie, zoals volgt uit de bepalingen van artikel 4”. 
Art 4 bepaalt :”Het jaarlijks bedrag van de mandaattoelage van de zonecommandant wordt vastgelegd naargelang de categorie van de zone op: 
1° 6693,13 euro in een zone van categorie 1
2° 8031,76 euro in een zone van categorie 2
3° 10709,01 euro in een zone van categorie 3
4° 12047,63 euro in een zone van categorie 4 …”

PS : te indexeren ( x 1,6084 )

VLO was en is nog steeds voorstander om deze functie als een volwaardige functie te zien, vooral gezien de omvang van de zones.  In de huidige constellatie dient de functie ( net zoals bij de politiezones ) te worden uitgeoefend door een financieel beheerder van één van de deelnemende besturen van de zone. 

Geplaatst door CMS Administrator in Nieuws op 06-05-2014 om 09u49 onder brandweer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!